Kontakti

dace.martina [at] lielvarde.lv

Atrašanās vieta

Lēdmanes pamatskola, Lēdmane LV-5011

Darbinieki

Dace Mārtiņa

Lēdmanes pamatskolas direktore
dace.martina [at] lielvarde.lv
Lēdmanes pamatskola

Skola, kura atbalsta skolēna mācīšanās un mācīšanās iedziļinoties, darbojas, kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas katrai vajadzībām. Tajā skolēni, skolotāji, skolas vadība un pārējais personāls individuāli un katra mācās, lai sasniegtu savus un kopējos mērķus. “Skola 2030”

Izglītības iestāde īsteno šādas izglītības programmas:

  • Vispārējās pamatizglītības programmu ar izglītības programmas kodu 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ar izglītības programmu kodu 21015611
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ar izglītības programmas kodu 21015811
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma ar izglītības programmas kodu 01011111
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem ar izglītības programmu kodu 01015611
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem valodas traucējumiem ar izglītības programmas kodu 01015511