Kontakti

knl [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Ausekļa ielā 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070
Lielvārdes Pensionāru biedrības logo

Lielvārdes pensionāru biedrība tika nodibināta 2001.gada 27. septembrī (reģ. Nr. 400080625).

No 2014. gada Lielvārdes pensionāru biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pirmais biedrības vadītājs bija Andris Jānis Širovs (2001-2009). No 2009 gada priekšsēdētāja vietniece un no 2010. gada valdes priekšsēdētāja ir Nora Ivanova. Viņa bija laikmetīgu ideju ieviesēja, projektu un scenāriju rakstītāja un realizētāja, virzītāja uz senioru amatiermākslas izpausmēm. Pēc Noras Ivanovas ieceres tapa biedrības logo – uz stiprās latvju rakstu ozola zīmes ar Daugavas viļņiem uz tās, ko izveidoja Ieva Zarāne.

Kopš 25.03.2022. biedrību un valdi ar 10 valdes locekļiem vada Lielvārdes pensionāru biedrības priekšsēdētāja Maija Jaudzeme.

Biedrības misija: būt vajadzīgiem sava novada senioriem un sabiedrībai.

Lielvārdes pensionāru biedrībai galvenie uzdevumi:  mūžizglītība, veselības saglabāšana, tradīciju kopšana, labdarība, senioru amatiermāksla ar Latvijā par vienīgo oficiāli atzīto senioru amatierteātri „PAŠI”.

Biedrības darbības jomas: labdarība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, kultūras veicināšana.