Kontakti

Atrašanās vieta

Upes prospekts 16
Ogres novada Sociālais dienests

Kluba priekšsēdētājs Ivars Kaļķis

1988. gada 8.decembrī Ogrē LKP Ogres rajona komitejas zālē tika dibināts Ogres rajona Nepamatoti represēto klubs, tā vadībā izvirzot Augustu Meijeru (miris 2002. gadā). Pēc tam savas apvienības vadību politiski represētie uzticēja Tālrītam Krastiņam, bet no 2004. gada – Ivaram Kaļķim.

Klubs organizēts, lai saglabātu totalitārajos režīmos iznīcināto cilvēku piemiņu, organizētu represēto uzskaiti un atjaunotu dzimtenē atgriezušos cilvēku godu un taisnīgumu. Kopš 1990. gada kluba nosaukums ir Ogres rajona politiski represēto klubs.

Kluba biedri aktīvi piedalās ikgadējā Latvijas politiski represēto salidojumā, iesaistās Ogres novada pašvaldības rīkotājos projektu konkursos un paveic ievērojamu darbu politiski represēto dzīves ceļu izzināšanā un iemūžināšanā grāmatās.

Ierīkotas piemiņas vietas represijās cietušajiem. Piemiņas akmens politiski represētajiem Ogrē tika atklāts 1989. gada 14. jūnijā, vēlāk šādas piemiņas vietas atklātas Jumpravā, Ķeipenē, Lauberē, Lēdmanē, Mazozolos, Meņģelē, Suntažos, Rembatē, Tīnūžos, Birzgalē. 2013. gada 18. novembrī, pieminot represijās cietušos, atklāta tēlnieka Jāņa Karlova (arī politiski represētā) Baltās cielavas skulptūra Ogres centrā.

Ogres novada pašvaldība Latvijas Republikas proklamēšanas dienā katrai poltiski represētai persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā, piešķir svētku pabalstu 100 eiro apmērā.