Kontakti

sarmite.pugaca [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Tome, Tomes pagasts, Ogres novads, LV - 5020
Tomes Tautas nams

Tomes Tautas nama amatierkolektīvi:

  • Tomes tautas nama Dāmu vokālais ansamblis, vadītāja Ingrīda Klepere- Irbēna, koncertmeistars Antonijs Klepers.
  • Tomes tautas nama amatierteātris Poga, vadītājs Oskars Kļava.
  • Tomes tautas nama Folkloras kopa “Graudi”, vadītāja Dace Priedoliņa, muzikālā vadītāja Līga Skujiņa.

Folkloras kopa “Graudi” ir jaunākais Tomes Tautas nama kolektīvs. Pirmā folkloras kopas sanākšana notika 2012. gada rudenī. Folkloras kopa uztur mūsu senču  tradīcijas,  gadskārtu svētkus un rituālus, iesaistot tajos visus apkārt esošos un ir kļuvusi par gaidītu un pieprasītu  kolektīvu visā novadā un ārpus tā. Folkloras kopas dalībnieki cītīgi apgūst tautas instrumentu spēli, senās latviešu tautas dziesmas , rotaļas un dančus. Pašlaik instrumentu klāstā ir: kokles, bungas, stabules, vargāns, harmonikas, trejdeksnis, ģīga un  dūdas.  Tiek pētītas senas tradīcijas gadskārtu svētku un ģimenes godu svinēšanā, izzinot  tautas dziesmas tekstus, ticējumus, paražas, teikas un leģendas. Folkloras kopa tiek aicināta piedalīties vedību un krustabu rituālu vadīšanā un arī visu latvisko gadskārtu svētku svinēšanā.

Tomes Tautas nama amatierteātris “Poga”. Tomē amatierteātris darbojies  jau no 20. gadsimta 20. – 30.gadiem. Pirmās spēlētās izrādes ir „Pazudušais dēls”, „Ugunī” (autors – R. Blaumanis), „Seši mazi bundzinieki” (režisors F.Krauklis), „Ziedu grava”. Pēc otrā pasaules kara darbošanās tiek atsākta 60. gados. Amatiertēātri  (ap 15 cilvēku) vada Mirdza Šķipsna, tiek iestudēti viencēlieni un luga „Izaicinājums dieviem”. Pēc tam aktīvāka darbošanās notiek  2002. – 2010. gadā, kad kolektīvu vada skolotāja Vija Šaicāne, tiek iestudētas bērnu izrādes, literāri uzvedumi dažādiem Tomes Tautas nama rīkotajiem pasākumiem. 2011./12.g. sezonā dramatisko kolektīvu sāk vadīt Latvijas Kultūras koledžas absolvente Agita Freiberga. Tiek iestudēti neliela apjoma darbi Tomes Tautas nama gadskārtu svinībām un citām vajadzībām. Plašāku rezonansi vietējā publikā piedzīvo O.Vailda pasakas „Zvaigznes bērns” (2012) dramatizējumā. Ar jauniešu līdzdarbību iestudēts G. Frīdenfeldes īsluga ”Trīs asins lāses” (2012). Kolektīvā bez bērniem un jauniešiem tiek iesaistīti daži pieaugušie. Veiksmīgas sadarbības rezultātā top B. Jukņevičas bērnu lugas „Vecāsmātes dzimšanas diena”  izrāde (2013) uz skatuves un brīvā dabā. 2013. gadā kolektīva dzīvotspēja iespējama ar jaunu dalībnieku pieteikšanos vai monoizrāžu iestudējumiem. 2014. gadā kolektīvu sāk vadīt Oskars Ancveriņš. Tiek iestudētas lugas: A.Grīniece “Pūķu brokastis”” (2015), A. Birbele “Sapņu pludmale” (2017), R. Tomā “Astoņas mīlošas sievietes” (2016 -2018), un A. Birbele “Bērni” (2018-2019). Kolektīvs piedalās skatēs un savas izrādes izrāda kaimiņu pagastos.

Tomes Dāmu vokālais ansamblis. Tomes pusē senas ir dziedāšanas tradīcijas, Dziedāšana korī  aizsākusies jau 1910. gadā, kad Tomes koris piedalījās 5. dziesmu svētkos Rīgā. Kora diriģents Jēkabs Sprangers. 1964. gadā sieviešu kori un sieviešu ansambli vada Otto Kuģinieks. 1988. gadā Tomes skola sāk strādāt skolotāja Iveta Mešķe, kura sāk vadīt bērnu vokālo ansambli, pēc tam sieviešu vokālo ansambli. 1997.gadā šo izveidoto ansambli tālāk jau vada Ingrīda Klepere. Pašlaik ansamblī dzied 11 dziedātājas. Daudzu gadu laikā izveidojies kolektīvs, kura dalībnieki viens otru saprot no pusvārda. No šī laika tas regulāri piedalās rajona un valsts mēroga skatēs un konkursos, allaž iegūstot godalgotas vietas un klausītāju atzinību. Ansamblis daudzbalsīgi izpilda gan latviešu, gan ārzemju komponistu darbus, dzied tautasdziesmas, garīga rakstura dziesmas. Ar panākumiem Tomes dāmu vokālais ansamblis uzstājas novada rīkotajos pasākumos, skatēs un festivālos. 2019. gada pavasarī kolektīvs piedalījās otrajā Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursā, iegūstot augstāko pakāpi. 2020. gadā ansamblis svinēja savu 30 gadu jubileju.

Tomes Tautas nams piedāvā:

  • Telpu īri konferencēm, semināriem, nodarbībām, prezentācijām, izstādēm, koncertiem, tematiskiem pasākumiem;
  • Tehnisko aprīkojumu pasākumos (skaņas un gaismas aparatūra, videoprojektors, ekrāns).

 

Darbinieki

Sarmīte Pugača

Tomes Tautas nama vadītāja
sarmite.pugaca [at] ogresnovads.lv