Lokālplānojums zemes vienībai Petūniju ielā 13, Ogrē, Ogres novadā
Kadastra karte Rīgas iela, Ikšķile
Pieņemts lēmums par lokālplānojuma vienībai Petūniju ielā 15, Ogrē, Ogres nov., izstrādes uzsākšanu
Karte ar iezīmētu zemes vienību
"Silalīdumnieki” Tīnūžu pagastā
Karte ar iezīmētu zemes vienību
Lokālplānojums Pieneņu ceļš, Ogre 2023
Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Brīviņi” un “Kārkliņi”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov
Nekustamais īpašums “Ziedlejas”, Ciemupē
Ogres sala
Ziedlejas
Pieņemts lēmums par lokālplānojuma vienībai Petūniju ielā 15, Ogrē, Ogres nov., izstrādes uzsākšanu
Pieņemts lēmums par lokālplānojuma vienībai Petūniju ielā 15, Ogrē, Ogres nov., izstrādes uzsākšanu
Silalidumnieki_tinuzi_detalplanojums
Lacplesa iela Lielvarde lokalplanojums 28122022
Pieņemts lēmums par lokālplānojuma zemes vienībai Petūniju ielā 13, Ogrē
Ziedlejas
Lokalplanojums_pie Irbenaju ielas
Izstrādās attīstības programmu jaunveidojamajam Ogres novadam
Grafiskā daļa
Titulbilde Rīgas iela
Plūmju iela
Celtnieku iela
LPOgres sala1
aero11
/rigas45_lokalplanojums_18062020
plumju_9_ogresgals
aero11
aero11
madliena
madliena
aero11
aero11
madliena
aero11
aero11
aero11
aero11
jauna gimnazija
lokalplānojums
lokalplānojums
eku maketi
eku maketi