Ogres sala
Ziedlejas
Pieņemts lēmums par lokālplānojuma vienībai Petūniju ielā 15, Ogrē, Ogres nov., izstrādes uzsākšanu
Pieņemts lēmums par lokālplānojuma vienībai Petūniju ielā 15, Ogrē, Ogres nov., izstrādes uzsākšanu
Silalidumnieki_tinuzi_detalplanojums
Lacplesa iela Lielvarde lokalplanojums 28122022
Pieņemts lēmums par lokālplānojuma zemes vienībai Petūniju ielā 13, Ogrē
Ziedlejas
Lokalplanojums_pie Irbenaju ielas
Izstrādās attīstības programmu jaunveidojamajam Ogres novadam
Grafiskā daļa
Titulbilde Rīgas iela
Plūmju iela
Celtnieku iela
LPOgres sala1
aero11
/rigas45_lokalplanojums_18062020
plumju_9_ogresgals
aero11
aero11
madliena
madliena
aero11
aero11
madliena
aero11
aero11
aero11
aero11
jauna gimnazija
lokalplānojums
lokalplānojums
eku maketi
eku maketi