Ziedlejas
Lokalplanojums_pie Irbenaju ielas
Izstrādās attīstības programmu jaunveidojamajam Ogres novadam
Grafiskā daļa
Titulbilde Rīgas iela
Plūmju iela
Celtnieku iela
LPOgres sala1
aero11
/rigas45_lokalplanojums_18062020
plumju_9_ogresgals
aero11
aero11
madliena
madliena
aero11
aero11
madliena
aero11
aero11
aero11
aero11
jauna gimnazija
lokalplānojums
lokalplānojums
eku maketi
eku maketi