Avizes

Ogres novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums “Savietis” iznāk kopš 2022. gada 14. jūnija. Izdevuma tirāža ir 30 242 eksemplāri.

Izdevuma nosaukumu pamato Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: "Jaunais Ogres novada pašvaldības informatīvais izdevums iznāk ar jaunu nosaukumu – SAVIETIS. Šis nosaukums ir izvēlēts apzināti. Pēc vārdnīcas skaidrojuma savietis ir ģimenes, dzimtas, kolektīva, cilvēku grupas loceklis, arī tautietis,  novadnieks. Izdevuma nosaukums raksturo mūsu katra piederību Ogres novadam. Mēs visi piedalāmies jaunā novada veidošanā, un viens no uzdevumiem ir veicināt un stiprināt kopības un piederības sajūtu iedzīvotāju vidū. Gan jūsu prieki, gan bēdas un problēmjautājumi ir mūsu kopīgie izaicinājumi, un mēs veidojam tādu vidi, kur ikviens iedzīvotājs var saņemt atbalstu un palīdzīgu roku."

Izdevums tiek piegādāts visās novada pastkastītēs bez maksas. Tas iznāks vienu reizi mēnesī.

Izdevuma piegādi nodrošina VAS „Latvijas Pasts”, tālr. 27008001, 67008001. 

Informatīvā izdevuma „Savietis” uzdevumi:

  • informēt par Ogres novada pašvaldības darbu;
  • informēt par Ogres novada domes lēmumiem;
  • informēt par Ogres novada pašvaldības iestāžu darbu, t.sk. par notiekošo izglītības, kultūras, sociālajā u.c. sfērās;
  • informēt par pašvaldības budžetu;
  • atspoguļot svarīgākās norises un aktualitātes Ogres novadā.

Par informatīvā izdevuma izdošanu atbildīgs N.Sapožņikovs, tālr. 65071164.

Informatīvā izdevuma "Savietis" arhīvs