Kontakti

Atrašanās vieta

Ogres novada Kultūras centrs, Brīvības iela 15, Ogre, 225. telpa
Ogres 29. skautu un gaidu vienība

Mājas lapa: 

Kopš 2010. gada oktobra Ogrē savu darbību ir atsākuši skauti un gaidas, atjaunojot Ogres 139. skautu un 29. gaidu vienību. Skautu un gaidu vienības Ogrē ir daļa no Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO). Šobrīd vienību vada Agnese Zīmele. Aktīva darbība notiek gan mazskautu un guntiņu pakāpēs (7-11 gadi), gan arī skautu un gaidu pakāpēs (12+ gadi).

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties.

Šodien 216 valstīs ir vairāk kā 28 miljoni skautu, kuri ir apvienojušies Pasaules skautu organizācijā (WOSM) un 10 miljoni gaidas no 144 valstīm, kuras, savukārt, ir apvienojušās Pasaules gaidu organizācijā (WAGGGS).

Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā (LSGCO) darbojās 730 skauti un gaidas. Latvijā ir 26 skautu un 22 gaidu vienības Rīgas, Cēsu, Valmieras, Madonas, Jēkabpils, Preiļu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Gulbenes, Valkas, Kuldīgas, Dobeles, Jelgavas rajonos, tajā skaitā ir poļu un krievu vienības.

Organizācijas misija ir iesaistot bērnus un jaunatni neformālās izglītības procesā, veidot vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu. Aktīvi darbojoties sabiedrības labā, dot iespēju gūt personisko piepildījumu un censties veidot pasauli labāku.

LSGCO mērķi ir:

  • veicināt bērnu un jauniešu personīgo izaugsmi, attīstot viņos nepieciešamās dzīves prasmes un iemaņas, kā atbildīgam Latvijas valsts un Pasaules pilsonim;
  • Latvijas skautu un gaidu interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmeni.

Organizācija savā darbībā balstās uz trīs pamatprincipiem:

  • pienākumu pret Dievu, t.i., atzīt reliģiskos principus;
  • pienākumu pret citiem, t.i., palīdzēt līdzcilvēkiem, attīstīt draudzību un sadarbību ar visām tautām pasaulē;
  • pienākumu pret sevi, t.i., būt atbildīgam par sevis pilnveidošanu.