SPĒKĀ ESOŠĀS REDAKCIJAS
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2024
  Ogres novada pašvaldības ēkas Gaismas pr. 2/6, Ogrē telpu nomas  maksas pakalpojuma izcenojums 25.04.2024.
  Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis 06.03.2024.
4/2024

Par Ogres novada pašvaldības 2019. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr. 8/2019 "Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres novada Kultūras centrs" maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem

06.03.2024.

Ogres novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4/2024

2023
20/2023

Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

01.10.2023.
2020
8/2020

Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres komunikācijas” maksas pakalpojumu cenrādis

1.09.2020.
2019
17/2019 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” maksas pakalpojumu cenrādis 1.01.2020.