Spēkā esošā redakcija 

Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
12/2022 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā 27.04.2022.
3/2020 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā 20.05.2020.
2/2020

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā

20.05.2020.
21/2010 Zemes darbu izpildes kārtība Ogres novada teritorijā 25.08.2010.

Grozījumi 

Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
28/2014

Grozījumi 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2013 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

31.10.2014.
31/2013 Grozījumi 17.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.21/2010 „Zemes darbu izpildes kārtība Ogres novada teritorijā” 01.01.2014.