Kontakti

Atrašanās vieta

„Zālītes”, Madlienas pagasts,
Biedrība „Otrās mājas”

Mājaslapa: http://otras-majas-.mozello.lv/

Lilija Paegle +371 26335364

Biedrība “Otrās mājas” ir nevalstiska organizācija, kas atrodas Madlienas pagastā. Organizācijas sākotnējais mērķis bija atbalstīt dažādas sociālās grupas – cilvēkus ar īpašām vajadzībām, pensionārus, vientuļos vecākus un lielo ģimeņu vecākus, pirms pensijas vecuma cilvēkus un citus, piedāvājot iespējas izglītoties, personīgajai izaugsmei, integrācijai un socializācijai, kā arī atbalstot krīzes situācijā. Patlaban organizācija sākusi īstenot aktivitātes, kas saistītas arī ar vides aizsardzību, apsaimniekošanu un izglītošanu par šo tēmu.

Projekta ietvaros biedrība organizēs vietējās sabiedrības ieinteresēto pušu iesaisti, lai izstrādātu priekšlikumus ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai pagastā, lauku attīstības procesā demonstrējot pieeju “no lejas uz augšu”. Vairāku apaļo galdu diskusijās ar vietējās sabiedrības un biznesa sfēras pārstāvjiem tiks izstrādāti ekonomiski ilgtspējīgi risinājumi zālāju apsaimniekošanai.