VALSTS NODROŠINĀTIE ATBALSTA PASĀKUMI ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus

 1. papildatvaļinājums – 3 darba dienas;
 2. transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums (vienam transportlīdzeklim) – 50%;
 3. tiesības uz vecuma pensiju 5 gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas – attiecas uz ģimenēm, kuras audzina 5 un vairāk bērnus;
 4. tiesības uz samazinātu nekustamā īpašuma nodokli (vienam nekustamajam īpašumam) – 50%;
 5. tiesības uz ģimenes valsts pabalstu, kura apmērs diferencēts atkarībā no bērnu skaita ģimenē – par pirmo bērnu 11,38 Eur/mēnesī, par otro – 22.76 Eur/mēnesī, par trešo un nākamajiem – 34.14 Eur/mēnesī;
 6. tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, kura apmērs ir diferencēts atkarībā no bērnu skaita ģimenē ((!!! Jaunums no 01.03.2018 - https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/gimenes-valsts-pabalsts
 7. tiesības uz atbrīvojumu no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas;
 8. tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
 9. tiesības saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību;
 10. tiesības uz Latvijas Goda ģimenes apliecību „3+ Ģimenes karte”, kas savukārt paredz saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldības un privātie uzņēmumi Latvijā.
 • braukšanas maksas atvieglojumi reģionālo maršrutru sabiedriskajos transportlīdzekļos.
 • degvielas uzpildes stacijas;
 • grāmatnīcas un kancelejas preces;
 • apdrošināšanas pakalpojumi;
 • kultūras iestādes;
 • ģimenes izglītība un semināri vecākiem;
 • interešu izglītības un atpūtas centri, brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • apskates vietas un muzeji;
 • ceļošanas iespējas;
 • viesnīcas pakalpojumi un atpūtas nami;
 • tūrisma un ceļošanas inventārs;
 • skaistumam un veselībai;
 • optika;
 • aptiekas;
 • sadzīves pakalpojumi;
 • telekomunikāciju pakalpojumi;
 • auto serviss un rezerves daļas;
 • transporta pakalpojumi;
 • juridiskie pakalpojumi un tulkojumi;
 • tirdzniecība (tirdzniecības centri un veikali, būvniecības preces, apģērbi, apavi, interjers, bižutērija, pārtika);
 • ēdināšana, kafejnīcas, picērijas;
 • bērnu lietas un rotaļlietas;
 • vasaras nometnes.

Sīkāk par atlaidēm ar „3+ Ģimenes karte” - http://www.godagimene.lv/atlaides-ar-karti/e-buklets-kur-var-izmantot-3-gimenes-karti-1308/

Latvijas Goda ģimenes apliecības „3+ Ģimenes karte” pieteikuma veidlapa atrodama www.godagimene.lv, sadaļā “Piesakies kartei”.

No 2017.gada 24.oktobra “3+ Ģimenes kartes” tiks izsniegtas arī bērniem un jauniešiem, kas mācās.

Avots: Labklājības ministrijas mājaslapa - http://www.lm.gov.lv/text/1856

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS NODROŠINĀTIE ATBALSTA PASĀKUMI ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus

1) Atvieglojumi profesionālās ievirzes izglītības iestādēs:

No mācību maksas 50% apmērā tiek atbrīvoti profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi, kas sekmīgi mācās izglītības iestādē.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Ogres mākslas skola, Ogres mūzikas skola, Ogres novada sporta centrs, Ogres basketbola skola, Ogres bērnu un jauniešu centrs*, K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2012 „Mācību maksas noteikšana un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” no 25.10.2012.

Izglītība

* kopš 2017.gada 1.janvāra Ogres Bērnu un jauniešu centrā (OBJC) ir atcelta mācību maksa (ar Ogres novada pašvaldības domes lēmumu 22.12.2016.)

2) Atvieglojumi PA „Namsaimnieks” struktūrvienības „Neptūns” pakalpojumiem:

Daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz 16 gadu vecumam 50% atlaide baseina apmeklējumam – 1 reizi nedēļā.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.37/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis” no 15.01.2015.

Maksas pakalpojumu cenrāži

3) Atvieglojumi bērnu ēdināšanas pakalpojumam pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās skolās:

 • Pabalstu 50 procentu ēdināšanas maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un ir no ģimenes, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē. (21.09.2017. saistošo noteikumu Nr.17/2017 redakcijā, stājas spēkā 01.01.2018.)
 • Pabalstu 100 procentu pusdienu maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu un atbilst vienam no šādiem kritērijiem:no ģimenes, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē. (21.09.2017. saistošo noteikumu Nr.17/2017 redakcijā, stājas spēkā 01.01.2018.)

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.15/2016 „Par ēdināšanas pabalstu” no 26.10.2016.

4) Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pabalsta apmērs ir 100 euro par pirmo ģimenē jaundzimušo bērnu, 200 euro – par katru nākamo ģimenē jaundzimušo bērnu.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” no 16.02.2012.

SVARĪGI!!!!

Ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām atbilstoši Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26/2017 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā" prasībām.

Ogres novada pašvaldībā tiek piešķirti šādi sociālās palīdzības pabalsti - pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, t.sk. pabalsts kurināmā iegādei, pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei, ēdināšanas pabalsts, pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai, pabalsts īres (apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu parāda segšanai. Informācija par minētajiem atbalsta pasākumiem ir apskatāma sadaļā – Sociālie pabalsti Ogres novadā.

Sociālie pabalsti

Trūcīgām ģimenēm tiek nodrošināti arī pārtikas preču komplekti, higiēnas un saimniecības preču komplekti un individuālo mācību piederumu komplekti vai skolas soma – pasākumu nodrošina Biedrība Latvijas Sarkanais krusts.

Nepieciešamības gadījumā ģimenēm ir iespēja saņemt individuālas psihologa konsultācijas – pieteikt pakalpojumu Ogres novada Sociālajā dienestā pa tālruni +371 650 23360.