Ogres novada pašvaldība nomā

Nekustamā īpašuma adrese

Preses iela 4, Ogre, Ogres novadā

Kadastra numurs

74010030470

Zemes vienības kadastra apzīmējums

74010030470

Ēkas kadastra apzīmējums

74010030470001

Platība

Ēka - 352,3 m2

zeme - 1615 m²

Lietošanas mērķis

Ogres novada pašvaldības iestādes: Ogres novada pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai

Iznomātājs

“Marss” Ogres sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ. Nr. 47403003258

Nomas maksas apmērs mēnesī, bez PVN

5897,50 EUR

Nomas līguma termiņš

no 2023. gada 14. decembra līdz 2035. gada 13. decembrim

Ēkas energoefektivitātes rādītāji

skat.: https://bis.gov.lv/bisp/lv/epc_documents