Atrašanās vieta

E.Kauliņa aleja 5, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070

Mācītājs: Rufuss Adžboije

Dievkalpojumi: Svētdienās 11.00 (aktu zālē)
(Paralēli darbojas svētdienas skola bērniem).

Mājas lapa https://satchurch.lv/