SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
32/2021

Kārtība, kāda Ogres novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

16.12.2021
31/2021  

Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

16.12.2021
30/2021

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

16.12.2021
4/2019

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

19.06.2019.
15/2016

Par ēdināšanas pabalstu

26.10.2016.
12/2016 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam 28.09.2016.

 

34/2014

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē
Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

01.02.2015.
13/2014 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 01.04.2014.
3/2014 Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma 12.03.2014
31/2012 Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 01.01.2013.
21/2011 Pašvaldības galvojuma sniegšanas kārtība Ogres novada maznodrošinātajiem studentiem 26.10.2011.
13/2010 Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība 05.03.2010.
GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
21/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2016 "Par ēdināšanas pabalstu" 07.11.2020.
3/2019

Grozījums Ogres novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”

27.03.2019.
17/2017 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu” 1.01.2018.
06/2016

Grozījumi 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”

13.04.2016.
02/2016

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

09.03.2016.
34/2014

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

01.02.2015.
13/2014

Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

01.04.2014.