Kontakti

ronda13mm [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

„Pagastmāja”, Madliena

Madlienas  senioru  biedrība   ''Sisegale''  reģistrēta  2010  gada  26.  jūlijā. 

2022. gadā biedrībā  darbojās  61  biedrs. Valde - 5  biedru  sastāvā. Biedrībā  var  iestāties  uzrakstot  iesniegumu, ko  pēc  tam izskata  valdes  sēdē. 

Biedrības  mērķi  ir  vienot  un  socializēt seniorus, organizēt  kultūras  un  sadzīves  pasākumus, kā arī garīgās  dzīves  un   prasmju  uzlabošana. 

Biedrības  sastāvā  aktīvi  darbojas  senioru  ansamblis “Tik  un  tā”  un  līnijdeju  kolektīvs. Katru  gadu  seniori dodas  ekskursijās  pa  Latviju  un  kaimiņvalstīm  - Lietuvu  un  Igauniju. Divreiz  gadā  pulcējas   uz  pasākumiem  kultūras  namā  ar  draugiem  no  kaimiņu  pagastiem -  Ķeipenes,  Taurupes. Meņģeles  un  Suntažu  pagastiem. Pagājušajā  gadā  ieguvuši   jaunus  draugus - Ikšķiles,  Ķeguma  un  Skrīveru  seniorus. 

Aicinām    pulkā  jaunus  biedrus  ar  jaunām  idejām!

Biedrības ''Sisegale''  valdes   priekšsēdētāja  Malda   Lapiņa    T..26210982, e-pasts   ronda13mm@inbox.lv