Ogres novada domes sēdē 30. martā tika apstiprināts Ogres novada sadarbības teritoriju civilās aizsardzības plāns. Plāns izstrādāts sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām.

Ogres novada teritorijas Civilās aizsardzības plāns ir Civilās aizsardzības sistēmas plānošanas dokuments. Ogres novada teritorijas Civilās aizsardzības plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” prasībām, III. sadaļu “Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija”.

Civilās aizsardzības plānā sniegta informācija par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem – veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem, apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā.

Publiski pieejamais plāns ir rediģēts (saīsināts), ņemot vērā personu datu aizsardzību un konfidenciālo informāciju.

Cilvēki padod mantas talkas ietvaros 04.2024.