Cilvēki padod mantas talkas ietvaros 04.2024.

Ogres novada pašvaldības dome šodien, 30. maijā, apstiprināja Ogres novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļu, kas paredz rīcību militāra iebrukuma vai kara gadījumā.

“Ja mēs izdarīsim visu iespējamo, lai plānveidīgi stiprinātu mūsu valsts aizsardzību, visticamāk, mums to nekad nevajadzēs pielietot dzīvē,” norāda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Ogres novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns ir papildināts ar sadaļu “Par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā”, kas izstrādāta sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku norīkoto amatpersonu darbam sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā.

Atbilstoši noteikumiem par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju izstrādātajā sadaļā ir iekļauti šādi pasākumi militāra iebrukuma vai kara gadījumā:

 • agrīnā brīdināšana un situācijas monitorings;
 • mobilitātes un pretmobilitātes pasākumi;
 • svarīgās infrastruktūras pastiprināta aizsardzība;
 • iedzīvotāju informēšana;
 • pašvaldību sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
 • degvielas un kurināmā rezervju iesaistīšana;
 • pārtikas rezervju iesaistīšana;
 • dzeramā ūdens rezervju iesaistīšana;
 • patvertnēm piemēroto būvju izmantošana;
 • mobilo energoapgādes avotu iesaistīšana;
 • ārstniecības personāla un medicīnas resursu iesaistīšana;
 • pašvaldības teritorijā esošo personu, materiālo vērtību un citu priekšmetu evakuācija;
 • evakuēto personu uzņemšana pašvaldības teritorijā;
 • pašvaldības institūciju kritisko funkciju noteikšana.

KONTEKSTS

Ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma grozījumiem tika noteikts, ka pašvaldībām ir jākoriģē savi civilās aizsardzības plāni, tos papildinot ar sadaļu par rīcību militāra apdraudējuma vai kara gadījumā.

Pašvaldības civilās aizsardzības darbības mērķi militāra iebrukuma vai kara gadījumā ir nodrošināt iedzīvotāju pamatvajadzības pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu.

Plānus izstrādā pašas pašvaldības. Sadarbības teritorijas pasākumus iniciē un koordinē attiecīgā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.

Svarīgi, lai krīzes gadījumā civiliedzīvotāji sevi nevajadzīgi neapdraudētu, bet tajā pašā laikā spētu palīdzēt Latvijas aizsardzībai.