Kontakti

kegums.tautasnams [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ogres novads, LV - 5020

Darbinieki

Dace Māliņa

Ķeguma Tautas nama vadītāja
dace.malina [at] ogresnovads.lv

Ķeguma Tautas namā darbojas kolektīvi:

  • Ķeguma TN vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Kadiķis”, vadītājs Juris Čakans, koncertmeistars Māra Sirmā.
  • Ķeguma TN senioru tautas deju kolektīvs “Ķegums”, vadītāja Alda Bļodone, koncertmeistare Liene Seržante
  • Ķeguma TN jauktais koris “Lins”, vadītāja Maira Līduma, koncertmeistars Ginta Eisaka.
  • Ķeguma TN dāmu deju kopa “Rasa”, vadītāja Mirdza Dzerkale.
  • Ķeguma TN senioru vokālais ansamblis “Kvēlziedi”.
  • Ķeguma TN ģitārstudija, vadītāja Dace Priedoliņa.
  • Ķeguma TN bērnu vokālais ansamblis.
  • Bērnu tautas nama deju kolektīvs (darbojās PII “Gaismiņa”), vadītāja Daiga Sosnare.