Kontakti

skola [at] ogrespamatskola.lv

Atrašanās vieta

Meža prospekts 14, Ogre, LV – 5001

Darbinieki

Dace Bondare

Dace Bondare

Ogres Centra pamatskolas direktore
dace.bondare [at] ogresnovads.lv

Ogres Centra pamatskola

MĀCĀMIES – DAROT!  
 

Ogres Centra pamatskola 2022. gadā nosvinēja savu 20 gadu dzimšana dienu!

Skola ir ar savu vēsturi, tradīcijām un vērtībām, kas tiek īstenotas skolas ikdienā un mācību procesā. Katru, kas piederīgs skolai – darbinieks, pedagogs, skolēns, vecāks – mēs aicinām darīt kopā, pilnveidoties, radoši izpausties un būt par aktīvu un brīvu personību!

Ogres Centra pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • vispārējās pamatizglītības programma (1. – 9. klase), izglītības programmas kods: 21011111;
  • vispārējās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (1. – 9. klase), izglītības programmas kods: 21015611.

Skolā demokrātijas principus palīdz nodrošināt: skolas vadības komanda, skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu pašpārvalde, 7 metodiskās komisijas un skolotāju radošās grupas.

Ogres Centra pamatskolas vadības komandu pārstāv 7 direktora vietnieki: Karīna Burija, Santa Ustinoviča, Līga Bužere, Vita Putāne, Jānis Itkačs un Arnis Ķierpe.

2022./2023. mācību gadā skolā strādā 64 pedagogi, tai skaitā 25 maģistri. 98% pedagogu ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību, 2% pedagogu ir augstākā profesionālā izglītība. Ogres Centra pamatskolā 35 klašu komplektos mācās 862 izglītojamie. Skolā skolēni var saņemt psihologa, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, logopēda nepieciešamo atbalstu, skolēniem ir nodrošināta arī kvalificēta medicīniskā aprūpe. Skolā strādā 13 tehniskie darbinieki.

Ogres Centra pamatskolas filozofijas stūrakmeņi –  brīvība, izvēle, atbildība. Galvenais princips cilvēka tiesību cienīšana, kas izpaužas tajā, ka es cienu un pieņemu sevi un citus. Es cienu ģimeni, skolu un valsti. Esmu atvērts pozitīvai sadarbībai, pieklājīgs un draudzīgs.

Ļoti būtiska ir skolēnu atbildīga mācīšanās un atbildība par mācīšanos. Tad skolēns aktīvi iesaistās mācīšanās procesā, ir radošs un ieinteresēts. Mācīšanās prakse, kas balstīta uz brīvību, izvēli un atbildību, ir viena no nozīmīgākajām prasībām, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi. Skolā īpaša vērība tiek pievērsta mācīšanas un mācīšanās prasmju pilnveidei, kas nepieciešamas dzīvei 21. gadsimta skolēniem.

Skolas ikdienas ritmā būtiski ir saglabāt un radīt jaunas tradīcijas, kas skolas vidi dara īpašu, atšķirīgu un vienotu. Ikdienā un svētkos mēs identificējam sevi ar savu skolu un valsti, lietojot to simboliku ar cieņu un lepnumu. Esam lojāli vārdos un darbos. Skolas pasākumu kalendārā tiek iekļauti īpaši datumi un notikumi: Zinību diena. Sporta diena. Drošības dienas. Dzejas dienu pasākumi. Rudens pārgājieni. Skolotāju diena. Mārtiņdienas tirgus un radošās darbnīcas. Lāčplēša diena. Pasākumi Latvijas valsts dzimšanas dienā. Vecāku dienas. Ziemassvētku labdarības koncerti. Vecāku profesiju dienas. Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”. Grāmatu svētki pirmklasniekiem. Tematiskās kompozīciju izstādes. Talantu konkurss. Radošās darbnīcas un koncerts Mātes dienā. Dalība olimpiādēs un konkursos. Paliec sveika sākumskola!

Skolēnu interešu izglītība sniedz plašu piedāvājumu ikvienam skolēnam, lai padarītu interesantāku savu ikdienu skolā. Piedalies: korī, vokālajā ansamblī, tautisko deju un mūsdienu deju kolektīvos, skatuves runas, vizuālās mākslas, kokapstrādes, dambretes un “asini prātu” pulciņos, jaunsargu un jauno velosipēdistu programmā, radošā skoliņā, peldēšanā, volejbolā un koriģējošā vingrošanā.

Ogres Centra pamatskola ir ar nākotnes skatījumu, ar draudzīgu vidi, profesionālu un radošu pedagogu komandu. Šī ir skola, kas vērsta uz individuālu un kolektīvu izaugsmi!