Kontakti

ms.siltums [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

"Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV 5045
SIA "MS Siltums"

Majas lapa: www.mssiltums.lv

SIA „MS Siltums” izsludina iepirkuma procedūru „ Siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novadā”

25.05.2015.

Kohēzijas fonds baneris

 

 

 

 

SIA „MS Siltums” pamatojoties uz 2014. gada 19. novembrī Latvijas Investīciju un attīstība aģentūrā iesniegtajiem projektu iesniegumiem Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/040   par projekta  ”Madlienas siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana”; Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/043   par projekta ”Suntažu siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana”; Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/042   par projekta "Savienojošā siltumtrašu posma izbūve apvienojot pilsētas siltumapgādes sistēmu ar efektīvu biomasas staciju Ogres pilsētā”  īstenošanu programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"” ietvaros, uzaicina piedalīties iepirkuma procedūrā „Siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novadā” (identifikācijas Nr. SIAMSS2015/2 KF), kas izsludināta atbilstoši IUB noteiktajām vadlīnijām.  

Iepirkuma procedūras nolikums ir brīvi pieejams mājas lapā www.ogresnovads.lv. (skatīt pielikumā)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2015. gada 25. jūnijs, plkst.14.00.

Kontaktpersona: SIA „MS Siltums" valdes loceklis Normunds Ševels; tālr.: +371 29169962; e-pasts: ms.siltums@ogresnovads.lv

 

Iepirkuma procedūra „Biomasas katlumājas izbūve ar jaudu 14 MW, Rietumu ielā 1, Ogrē”, iepirkuma identifikācijas Nr. ID Nr. SIAMSS2015/1 KF.

27.03.2015.

SIA “MS Siltums” izsludina iepirkuma procedūru “Biomasas katlumājas izbūve ar jaudu 14 MW, Rietumu ielā 1, Ogrē” (ID Nr. SIAMSS2015/1 KF) SIA “MS Siltums” (turpmāk tekstā “Pasūtītājs”) pamatojoties uz 2014. gada 19. novembrī iesniegto projekta iesniegumu Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/041 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā par projekta “Biomasas katlumājas izbūves Rietumu ielā 1, Ogrē” īstenošanu programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”” ietvaros, uzaicina piedalīties iepirkuma procedūrā “Biomasas katlumājas izbūve ar jaudu 14 MW, Rietumu ielā 1, Ogrē” (identifikācijas Nr. SIAMSS2015/1 KF), kas izsludināta atbilstoši IUB noteiktajām vadlīnijām. Iepirkuma procedūras nolikums ir brīvi pieejams mājas lapā www.ogresnovads.lv.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2015. gada 17. aprīlis, plkst.14:00.

Kontaktpersona: SIA “MS Siltums” valdes loceklis Normunds Ševels; tālr.: +371 29169962; e-pasts: ms.siltums@ogresnovads.lv

Kohēzijas fonds baneris

 

 

 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRA „Atbalsta sienas izbūve vaļēja tipa šķeldas noliktavai”

 ID Nr. SIAMSS2015/3 KF

30.09.2015.

SIA “MS Siltums” izsludina iepirkuma procedūru “Biomasas katlumājas izbūve ar jaudu 14 MW, Rietumu ielā 1, Ogrē” (ID Nr. SIAMSS2015/1 KF) SIA “MS Siltums” (turpmāk tekstā “Pasūtītājs”) pamatojoties uz 2014. gada 19. novembrī iesniegto projekta iesniegumu Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/041 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā par projekta “Biomasas katlumājas izbūves Rietumu ielā 1, Ogrē” īstenošanu programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”” ietvaros, uzaicina piedalīties iepirkuma procedūrā „Atbalsta sienas izbūve vaļēja tipa šķeldas noliktavai” (identifikācijas Nr. SIAMSS2015/3 KF), kas izsludināta atbilstoši IUB noteiktajām vadlīnijām. Iepirkuma procedūras nolikums ir brīvi pieejams mājas lapā www.ogresnovads.lv.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2015. gada 14. oktobris, plkst.10:00.

Kontaktpersona: SIA “MS Siltums” valdes loceklis Normunds Ševels; tālr.: +371 29169962; e-pasts: ms.siltums@ogresnovads.lv

Kohēzijas fonds baneris

 

 

 

 

 LIAA PROGRESA ZIŅOJUMI

Gada pārskati