Kontakti

iveta.zugre [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Jāņa Čakstes prospekts 13, Ogre, LV- 5001

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “TALANTU KALVE” mērķi: veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; atbalstīt jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Biedrības uzdevumi: atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai; izglītojošu pasākumu rīkošana jaunatnei, nodrošinot jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas neformālās izglītības ceļā; nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku; nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību; attīstīt jauniešu radošo, erudīcijas un pasaules domāšanu un dzīves uztveri, lai atklātu savus talantus un lai veicinātu iespējas gan individuāli, gan kopīgiem spēkiem uzlabot dzīves kvalitāti un dažādot to.