BIS apmācības

BIS palīdzības sadaļa

Pilnvarošana BIS vajadzībām, kad pilnvarošana BIS vietnē nav iespējama:

Gadījumos, kad pilnvarošana BIS publiskā portāla pusē nav iespējama, pilnvaru iespējams reģistrēt arī būvvaldes profilā. Pilnvaras reģistrācijai būvvaldes profilā nepieciešams aizpildīt pilnvaras veidlapu  Dokumentu var iesniegt elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz būvvaldes e-pasta adresi: buvvalde@ogresnovads.lv, vai arī papīra formātā (sūtot pa pastu vai iesniedzot to klātienē Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā,  Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001). Pēc paziņojuma saņemšanas pakalpojuma saņēmējs var uzsākt darbu BIS, izmantojot E-pakalpojumu vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv. Pilnvarojumu iespējams gan pārpilnvarot, gan atsaukt/ anulēt.

Biežāk uzdotie jautājumi par BIS

BIS lietotāju atbalsta dienesta kontaktinformācija