Kontakti

kegsaulespuke [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020

Biedrība darbojas kopš 1996. gada, uzņēmumu reģistrā kā sabiedriska organizācija reģistrēta 1999. gadā. Biedrībai piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Gadu no gada klubs veidojies par kolektīvu ar savām tradīcijām, prioritātēm, darba ritmu. Kluba biedres kopā saista vienoti mērķi, dzīves izpratne, velme pastāvīgi iegūt un apgūt ko jaunu priekš sevis, saviem ģimenes locekļiem un saskarsmē ar apkārtējiem cilvēkiem, kopā ceļot, iepazīt mūsu Latvijas skaistākās vietas un interesantus cilvēkus, darīt videi un cilvēkiem tīkamu mūsu dzimto pusi, nodarboties ar labdarību, sniedzot materiālu un morālu palīdzību citiem līdzcilvēkiem, kuriem dzīvē klājas grūtāk.      

Klubā notiek tikšanas ar lektoriem, speciālistiem dažādās dzīves jomās, gan veselības, gan skaistumkopšanas, gan dažādu dzīves problēmu un iespēju izzināšanas jautājumos. Notiek praktiskās nodarbības jaunu iemaņu un prasmju apgūšanā. Ik gadus kopējās ekskursijās apceļotas tuvākas un tālākas vietas.   

Biedrības darbības mērķi:

  • Veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti un mūžizglītību.
  • Veicināt darba un sadzīves apstākļu uzlabošanu iedzīvotājiem, latviešu tradīciju saglabāšanu.
  • Organizēt labdarības pasākumus.

Biedrības darbības virzieni:

  • Pilsoniskās sabiedrības attīstība.
  • Novada mazaizsargāto personu grupu sociālās spriedzes mazināšana.
  • Labdarības pasākumu organizēšana.
  • Sieviešu izglītošana un dažādu praktisko iemaņu apgūšana.
  • Iesaistīšanās sabiedrības integrācijas procesos.
  • Kultūras un sporta dzīves aktivitātes.
  • Dzimumu līdztiesības un cilvēktiesību jautājumi (problemātika, aktualitātes…)

Kontaktinformācija: Biedrības "Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes" valdes priekšsēdētāja Liāna Čodore T.26351380