Saistošie noteikumi, kas zaudējuši spēku.

 Nr.

Nosaukums

Spēkā no

Dokuments

2022

 

 

 

7/2022 Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem 12.03.2022

25/2022

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 "Par ēdināšanas pabalstu "

01.01.2023.

Grozījumi

2021

Par apbedīšanas pabalstu 

 01.01.2022

34/2021      

​25/2021 

Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu

1.01.2021.

Saistošie noteikumi 

16/2021

Par ēdināšanas pabalstu

1.09.2021.

Nav spēkā

 1/2021

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā"

 

31.03.2021

Grozījumi

2020

 

 

 

6/2020

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr. 26/2017 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”

21.04.2020.

Grozījumi

2019

 

 

 

10/2019

Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem

31.07.2019.

Saistošie noteikumi

Zaudējuši spēku, skatīt saist.not. 20/2021

2018

 

 

 

 26/2018

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”

14.11.2018.

Grozījumi

25/2018

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

18.10.2018.

Grozījumi

16/2018

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”

27.09.2018.

Grozījumi

2017

 

 

 

21/2017

 

2/2019

 

28/2018

 

16/2018

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā”

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem"

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”

17.01.2018.

 

01.03.2019.

 

01.01.2019.

 

27.09.2018.

 

 

 

16/2017

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā

01.01.2018

Noteikumi nav spēkā

14/2017

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”

25.10.2017.

Grozījumi

2016

 

 

 

 17/2016

Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir finansējumu pašvaldības organizēto projektu konkursu ietvaros

21.12.2016.

Spēkā esošā redakcija

Paskaidrojuma raksts

2015

 

 

 

2014

 

 

 

 26/2014

Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtība Ogres novadā

01.10.2014.

Noteikumi nav spēkā

35/2014 Par vienreizēju pabalstu 2014.gada 14.-17.oktobra plūdu laikā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam 23.12.2014.

2013

 

 

 

2012

 

 

 

33/2012

Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā”

16.01.2013.

Grozījumi

19/2012

Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā"

15.08.2012.

Grozījumi

2010      
30/2010 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 01.09.2010. Spēkā esošā redakcija
25/2010 Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs 21.07.2010. Spēkā esošā redakcija

2009

 

 

 

25/2009

Par sociālās aprūpes mājās saņemšanas kārtību Ogres novada iedzīvotājiem

01.01.2010.

Noteikumi nav spēkā

Nr.

Nosaukums

Spēkā no

Dokuments

2021

6/2021

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2010 “Ogres novada pašvaldības nodevas”

29.04.2021

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts 

2014

5/2014

Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2010 „Ogres novada pašvaldības nodevas”

13.03.2014

Grozījumi

2013

54/2013

Grozījumi 25.11.2010. saistošajos noteikumos Nr. 32/2010 „Ogres novada pašvaldības nodevas”

01.01.2014.

Grozījumi

2010

51/2010

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 32/2010 "Ogres novada pašvaldības nodevas"

12.01.2010.

Grozījumi

32/2010

Ogres novada pašvaldības nodevas

01.12.2010

Spēkā esošā redakcija 

2019      
 8/2019 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis 1.09.2019.
 2017
25/2017

Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018. gadā cenrādis

7.02.2018.
4/2017 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” siltumenerģijas maksa par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju 2017./2018.gada apkures sezonai 17.05.2017.
2/2017

Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis

26.04.2017.
2016
20/2016 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2017. gadā cenrādis 25.01.2017.
07/2016 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” siltumenerģijas maksa par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju 2016./2017.gada apkures sezonai 27.05.2016.
01/2016 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis 09.03.2016.
2015
13/2015

Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis

21.10.2015.
2014
37/2014

Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis

15.01.2015.
27/2014

Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2015./2016. gada apkures sezonai

12.11.2014.
4/2014 Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis 13.03.2014
2013
60/2013 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2014.gadā cenrādis 10.02.2014.
52/2013 Pašvaldības aģentūras „Rosme” siltumenerģijas cenrādis Ogres novada Suntažu pagastā 2013./2014. gada apkures sezonai 01.01.2014.
35/2013 Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2014./2015. gada apkures sezonai 01.01.2014.
2012
37/2012 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013.gadā cenrādis 16.01.2013.
28/2012 Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014. gada apkures sezonai 28.11.2012.
15/2012 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2012. gadā cenrādis 13.06.2012.
2011
19/2011 Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2012./2013. gada apkures sezonai 28.09.2011.
16/2011 Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas līdz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas līdz upes gultnei tarifs 30.07.2011.
2010
48/2010 Ogres novada pašvaldības aģentūras "Rosme" maksas pakalpojumu cenrādis 12.01.2011.
31/2010 Pašvaldības aģentūras "Mālkalne" siltumenerģijas tarifi 2011./2010. gada apkures sezonai 13.10.2010.
19/2010 Pašvaldības aģentūras "Mālkalne" siltumenerģijas tarifi 2010./2011. gada apkures sezonai 01.07.2010.
GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
  2018    
5/2018 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018.gadā cenrādis 13.04.2018.
  2016    
10/2016 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis” 31.08.2016.
8/2016 Grozījumi 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” 27.04.2016.
  2015    
1/2015

Grozījumi 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.38/2014 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2015.gadā cenrādis

25.03.2015.
  2014    
40/2014

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2014 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”

15.01.2015.
17/2014 Grozījumi 2013. gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.60/2013 "Ogres novada pašvaldības aģentūras "Mālkalne" maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2014. gadā cenrādis" 09.07.2014.
  2013    
59/2013 Grozījumi 16.12.2010. Saistošajos noteikumos Nr.55/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” 01.01.2014.
30/2013 Grozījumi 27.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.28/2012 “Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014.gada apkures sezonai” 01.01.2014.
27/2013 Grozījumi 16.06.2011. saistošajos noteikumos Nr.16/2011 “Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas līdz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas līdz upes gultnei tarifs” 01.01.2014.
26/2013 Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.48/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” maksas pakalpojumu cenrādis”” 01.01.2014.
19/2013 Grozījumi 16.12.201. saistošajos noteikumos Nr. 48/2010 "Ogres novada pašvaldības aģentūras "Rosme" maksas pakalpojumu cenrādis" 24.08.2013.
13/2013 Grozījumi 20.12.2012. saistošajos noteikumos nr.37/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras "Mālkalne" maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013.gadā cenrādis” 01.06.2013.
4/2013 Grozījumi 20.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.37/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013.gadā cenrādis” 27.02.2013.
  2012    
29/2012 Grozījumi 24.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.15/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2012.gadā cenrādis” 28.11.2012.
  2011    
31/2011 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.55/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” 08.02.2012.
18/2011 Grozījumi 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31/2010 "Pašvaldības aģentūras "Mālkalne" siltumenerģijas tarifi 2011./2012. gada apkures sezonai" 14.09.2011.
7/2011 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31/2010 „Pašvaldības aģentūras "Mālkalne” siltumenerģijas tarifi 2011./2012. gada apkures sezonai” 13.04.2011.
29/2022

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

27.01.2023.
21/2022 Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju 22.09.2022.
8/2022 Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība 25.04.2022.
3/2019 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam 27.03.2019.
15/2016 Par ēdināšanas pabalstu 26.10.2016.
06/2016 Grozījumi 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 13.04.2016.
02/2016 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” 09.03.2016.
34/2014

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

01.02.2015.
13/2014 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 01.04.2014.
3/2014 Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma 12.03.2014.
31/2012 Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 01.01.2013.
13/2010 Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība 05.03.2010.

  

Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
23/20214 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lobes ezerā 06.08.2014.
24/2012 Ogres pilsētas kapsētu apsaimniekošanas noteikumi 15.11.2012.

20/2010

 

7/2014

 

21/2013

 

42/2010

Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā

Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2010 „Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā”

Grozījumi 16.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā ”

Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr. 20/2010 "Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā"

22.09.2010.

 

25.04.2014

.

01.01.2014.

 

01.12.2010.