Kontakti

inta.lapina.la [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Ausekļa iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV 5070
Reģ. Nr. 4008002902
Tālrunis: 26812951 (Inta Lapiņa)
e-pasts: inta.lapina.la@gmail.com

Valdes sastāvs:
Inta Lapiņa (valdes priekšsēdētāja);
Aivars Balodis;
Ivars Konrāds;
Ērika Pūle.

Biedrība dibināta 1993. gadā.

Biedrības uzdevumi:

  • aktivizēt biedrības biedrus sevis papildus izglītošanai;
  • piedalīties novada pašvaldības rīkotajos pasākumos, sabiedrības dzīves procesos, piedalīties pilsētas sakopšanas talkās;
  • aktīvi sadarboties ar citām latviešu biedrībām, reizē iepazīstoties ar katra novada dabas un kultūras pieminekļiem;
  • organizēt tematiskus atpūtas pasākumus;
  • iespēju robežās sniegt visa veida palīdzību LLB biedriem.