Šajā tīmekļvietnē Jums ir iespējams:

  • Pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru;
  • Tuvināt saturu 100%, 150% vai 200%;
  • Mainīt kontrastu;
  • Lielākajā daļā tīmekļvietnes izmantot ekrānlasītājus (ieskaitot JAWS, NVDA un VoiceOver jaunākās versijas);
  • Klausīties rakstītu saturu;
  • Pārveidot audio saturu tekstā;
  • Lasīt saturu vieglajā valodā.

Vairāk informācijas par piekļūstamību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās: https://pieklustamiba.varam.gov.lv/

Vispārīgu jautājumu gadījumā par piekļūstamību lūgums sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ekspertu Ingaru Liepiņu, ingars.liepins@varam.gov.lv. Ja vēlaties noskaidrot par konkrētas tīmekļvietnes piekļūstamību, jāsazinās ar konkrēto iestādi. Savukārt, ja Jūs vēlaties sniegt ierosinājumus platformas uzlabošanā, tad jāraksta uz timeklvietnes@mk.gov.lv.

Turpmāk ir detalizēti raksturots, kā lietotāji tīmekļvietni var izmantot ērtāk un efektīvāk ar dažādiem pārlūka operētājsistēmā un tīmekļvietnē iestrādātiem rīkiem.

Pārvietošanās vietnē ar tastatūru

Šī tīmekļvietne ļauj lietotājiem pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru. Pārvietoties pa tīmekļvietni iespējams, nospiežot tabulācijas taustiņu "Tab", kas visbiežāk atrodas tastatūras kreisajā pusē. Katra taustiņa nospiešanas reize pārvieto kursoru uz lapas nākamo elementu, piemēram, saitēm uz citām lapām vai lapai būtiskām pogām. Reizē nospiežot taustiņus “Shift” un “Tab”, kursors tiek pārvietots uz iepriekšējo elementu. Fokusēto elementu izceļ krāsas maiņa un tas izskatās kā ierāmēts lodziņš. Lai aktivizētu šo elementu (t.i., "noklikšķinātu uz tā"), nospiediet taustiņu "Enter".

Pirmais elements, kas ir pieejams, pārvietojoties ar tastatūru, ir īsceļš uz lapas galveno saturu – šo Jūs variet izmantot, lai izlaistu navigācijas elementus, un uzreiz nokļūtu pie katras lapas satura, kas īpaši ērti ir ekrānlasītāju lietotājiem.

Burtu izmērs

Ir trīs galvenie tīmekļvietnes tuvināšanas veidi:

1. Tīmekļvietnē iestrādātie burtu (teksta) izmēri

Šajā tīmekļvietnē ir iestrādāti trīs dažādi burtu (teksta) izmēri, kurus Jūs varat izvēlēties, atzīmējot tos šeit vai tīmekļvietnes augšējā labajā stūrī sadaļā “Iestatījumi”. Izvēloties kādu no burtu izmēriem, viss tīmekļvietnes saturs tiek palielināts attiecīgajā izmērā.

Lai izslēgtu pietuvinājumu, sadaļā ‘Iestatījumi’ spiediet pogu ‘Atsvaidzināt’.

Mainīt fonta lielumu

100%
150%
200%

2. Pārlūkprogrammā iebūvētās iespējas

Visas populārās pārlūkprogrammas ļauj tuvināt un attālināt jeb samazināt attēloto saturu. Lai tuvinātu, vienlaikus jānospiež “Ctrl” un "+" taustiņus uz tastatūras, lai samazinātu “Ctrl” un "-". Alternatīvs variants ir turēt nospiestu “Ctrl” taustiņu un ritināt uz augšu vai uz leju ar peles rullīti.

3. Operētājsistēmas iebūvētās iespējas

Operētājsistēmā Windows 10 un Windows 7 ir palielinātājs - programma, kas ļauj tuvināt. Nospiediet izvēlni "Sākt" un ierakstiet "Lupa" ("Start" > "Magnifier") un nospiediet taustiņu Enter. Parādās mazs pārklājošs logs, kuru var pārvietot ar peli un tuvināt visu tajā esošo saturu dažādos attālumos.

Apple datoros dodieties uz izvēlni “Apple” > Sistēmas preferences > Pieejamība (vai Universālā piekļuve) > “Tālummaiņa” (Apple menu > System Preferences > Accessibility (or Universal Access) > Zoom).

Operētājsistēmā Windows XP dodieties uz “Sākt” > Visas programmas > Piederumi > Pieejamība > Lupas (Start > All Programs > Accessories > Accessibility > Magnifier).

Kontrasta maiņa

Šī tīmekļvietne ļauj lietotājiem iegūt lielāku teksta kontrastu, mainot satura krāsas. Tīmekļvietnes kontrastu iespējams nomainīt trīs dažādās kombinācijās:

  1. balts teksts uz melna fona,
  2. melns teksts uz dzeltena fona,
  3. dzeltens teksts uz melna fona.

Lai mainītu kontrastu, Jūs varat izvēlēties vajadzīgo šeit vai tīmekļvietnes augšējā labajā stūrī sadaļā “Iestatījumi”.

Lai izslēgtu kontrasta režīmu, sadaļā ‘Iestatījumi’ spiediet pogu ‘Atsvaidzināt’.

Mainīt lapas kontrastu

Ekrānlasītāja izmantošana

Ekrānlasītājs ir programmatūra, kas mēģina noteikt un interpretēt to, kas tiek attēlots ekrānā. Pēc tam šī interpretācija tiek atkārtota lietotājam audio formā vai ar Braila displeja palīdzību.

Šīs vietnes saturs ir izveidots saskaņā ar ekrānlasītāja tehniskajiem standartiem. Piemēram, attēliem ir “alt” teksti (attēla satura tekstuāls apraksts), savukārt pogas, saturs un citi praktiski lapas elementi ir novietoti un sakārtoti tā, lai ekrāna lasītāja lasāmās informācijas secība būtu loģiska un viegli izpildāma.

Populāru ekrāna lasītāju izvēle:

Audio saturs

Audio satura funkcionalitāte paredzēta, lai audio formātā noklausītos tīmekļvietnē rakstīto tekstu. Iespēja noklausīties rakstīto tekstu pieejama visam publicētajam saturam, kuram pievienota “Klausīties saturu” ikona. Ikona tiek attēlota, atverot konkrēto saturu zem virsraksta.

Audio satura transkripcija

Audio satura transkripcija jeb audio satura pārveide teksta formātā ir funkcionalitāte, kas paredzēta, lai audio saturu varētu izlasīt. Vietās, kur tīmekļvietnē ir audio saturs, šai datnei pievienota arī satura transkripcija jeb audio saturs rakstīta teksta veidā. Datnēm, kurām pievienots saturs teksta formātā, blakus datnes nosaukumam tiek attēlota poga ‘Radīt audio transkripciju’. Uzspiežot ar datorpeli vai pārvietojoties ar taustiņu “Tab” un nospiežot “Enter” uz pogas, tiks attēlots šīs datnes saturs teksta formātā.

Viegli lasīt

Viegli lasīt funkcionalitāte paredzēta tīmekļvietnes satura izvietošanai vienkāršotā valodā – pārfrāzējot nozares terminoloģiju, samazinot teksta daudzumu un koncentrējoties uz pamata satura ideju. “Viegli lasīt” mērķis ir sniegt saturu veidā, kas ir uztverams visām personām, neskatoties uz to funkcionālajām spējām vai valodas zināšanām.

Saturs vieglajā valodā pieejams tajās sadaļās, kur tīmekļvietnē tāds ir pievienots. Vietās, kur saturs vieglajā valodā ir pievienots, atvērtās lapas sākumā, aiz virsraksta attēlots simbols A ar paskaidrojumu “Viegli lasīt”. Uzspiežot uz šīs ikonas, tiek pārlādēta sadaļa un attēlots vienkāršots satura attēlojums. Vispārēja informācija par iestādi vieglajā valodā atrodama sadaļā “Iestatījumi” tīmekļvietnes labajā augšējā stūrī.

Pārslēgties uz viegli lasīt

Viegli lasāms