Kontakti

soroptimistes [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Skolas iela 6, Ķegums, Ogres nov., LV-5020
Soroptimisti

Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums” dibināts 2004. gada 20. novembrī, savukārt Uzņēmuma reģistrā reģistrēts 2006. gada 1. augustā, apvienojot savā domubiedru grupā uzņēmīgas un darboties gribošas sievietes, lai palīdzētu sabiedrībai.

Kluba mērķi sasaucas ar Starptautiskās Soroptimistu organizācijas (Soroptimist International-SI) mērķiem – sieviešu stāvokļa uzlabošana, augsti ētiskie standarti, cilvēktiesību normu ievērošana, vienlīdzība, attīstība un miers sievietēm visā pasaulē un visas cilvēces interesēs.

Kopīgiem spēkiem vēlamies uzlabot un pilnveidot Ķeguma novada sieviešu, meiteņu un bērnu dzīvi. Lai to īstenotu esam noteikušas svarīgākos uzdevumus – līdzdarboties kūltūrizglītojošo aktivitāšu, saturīgu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanā, to pieejamību ikvienam; īstenot labdarības pasākumus; veidot draudzības un vienotības garu starp Soroptimistēm visā pasaulē un citām nevalstiskām organizācijām; sadaroties ar Ķeguma novada pašvaldības iestādēm; stiprināt un sekmēt kluba kapacitāti – popularizēt kluba idejas un darbību Ķeguma novadā un piesaistīt jaunas biedres.

Kluba vīzija: Sievietes un meitenes īstenojot savu personisko un sabiedrisko potenciālu, iegūst vienlīdzīgas balsstiesības spēcīgas, mierpilnas sabiedrības veidošanā visā pasaulē.

Kluba misija: Soroptimistes izmaina sieviešu un meiteņu dzīves kvalitāti, izglītojoties un aktīvi līdzdarbojoties.

Kluba darbības principi 
•    sieviešu stāvokļa uzlabošana
•    augsti ētiskie standarti
•    cilvēktiesības visiem
•    vienlīdzība, attīstība un miers

Ināra Vītola inara.vitola54@gmail.commob.26401591

Iluta Jansone iluta.cevere@gmail.com

Sīkāka informācija par biedrības aktivitātēm: http://optimistes.lv/