Atrašanās vieta

Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 15, LV - 5001

Administrācijas darba laiks

 • Pirmdiena 09.00-17.00
 • Otrdiena 09.00-17.00
 • Trešdiena 09.00-17.00
 • Ceturtdiena 09.00-17.00
 • Piektdiena 09.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Kases darba laiks no 1. līdz 16. jūnijam, no 24. jūlija līdz 31. augustam (no 19. jūnija līdz 23. jūlijam - slēgta)

 • Pirmdiena Slēgts
 • Otrdiena 14.00 - 18.00
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena 12.00 - 15.00
 • Piektdiena 12.00 - 15.00
 • Sestdiena Sēgts
 • Svētdiena Slēgts

Kases darba laiks rudens/ziemas sezonā

 • Pirmdiena Slēgts
 • Otrdiena 14.00-19.00
 • Trešdiena 12.00 - 14.00
 • Ceturtdiena 14.00-18.00
 • Piektdiena 12.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Elīna Aupe

Ogres novada Kultūras centra vadītāja
elina.aupe [at] okc.lv

Ināra Caunīte

Ogres novada Kultūras centra vadītājas vietniece
inara.caunite [at] okc.lv

Anete Andersone

Ogres novada Kultūras centra sociālo mediju speciāliste
pr [at] okc.lv

Elīna Klāsone

Ogres novada Kultūras centra metodiķe darbam novadā
novadametodikis [at] okc.lv

Dagnija Gūtmane

Ogres novada Kultūras centra kultūras metodiķe amatiermākslā
dagnija.gutmane [at] okc.lv

Ieva Rodiņa

Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres teātris” direktore
ogresteatris [at] gmail.com

OGRES KULTŪRAS CENTRA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS

Amatiermākslas kolektīvi:

 • Bērnu un jauniešu deju kolektīvs “PĪLĀDZĪTIS”, vadītāja Mārīte Baltā, repititors Aija Voitkāne, koncertmeistare Brigita Zīmele
 • Bērnu vokālā studija “SVILPASTES”, vadītāja Ilze Miezere, horeogrāfe Ināra Arbidāne
 • Jauktais koris “GRĪVA”, kora diriģente Evita Konuša, kormeistars Aivars Igaunis, kora prezidente Līga Bužere, https://www.facebook.com/korisgriiva
 • Jauktais koris “OGRE”, mākslinieciskais vadītājs Jānis Lapsa, kormeistari Ronalds Rāviņš un Staņislavs Semjonovs, kora prezidente Aija Stjade.   https://www.facebook.com/koris.ogre
 • Sieviešu koris “RASA”, diriģente Aira Birziņa, kormeistare Alise Meļko, prezidente Elita LULLE https://www.facebook.com/sieviesukoris.rasawww.korisrasa.lv
 • SKOLOTĀJU KAMERKORIS, diriģents Ivars Krauze, kormeistare Raima Anna Strazdiņa, kora diriģents Ivars Krauze, https://www.facebook.com/ogreskamerkoris 
 • JAUNIEŠU KORIS “IMPULSS”, mākslinieciskā vadītāja Gunita Bičule, diriģenti Gunita Bičule un Līva Actiņa https://www.facebook.com/ogresjauniesukoris 
 • Senioru jauktais koris “ALTERA”, mākslinieciskais vadītājs un diriģents Alvis Bērziņš, kolektīva vecākā Anda Bizune
 • Tautas deju ansamblis “OGRE”, kolektīva vadītāji Aija Bremšmite un Ādams Eisaks, koncertmeistare Alise Driviniece https://www.facebook.com/TDAOgre
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “RAKSTI”, vadītāja Tamāra Maskalāne, koncertmeistare Gunta Trasūne, prezidents Ivars Bičkovskis https://www.facebook.com/vpdkraksti
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “AIJA”, vadītāja Aija Zepa,  koncertmeistare Alise Driviniece  , prezidents Lauris Januševičus https://www.facebook.com/vpdkaija 
 • Senioru deju kolektīvs “OGRĒNIETIS”, vadītāja Ināra Driksna, koncertmeistare Gunta Trasune, prezidents Gundars Staltāns
 • Pūtēju orķestris “HORIZONTS”, mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Tomass Kokamegi, diriģents Ainārs Bāliņš  https://www.facebook.com/profile.php?id=100010466650551
 • Tautas lietišķās mākslas studija “SAIVA”, vadītāja Santa Grinberga, https://www.facebook.com/TLMS-Saiva-599173606921988
 • Folkloras kopa “ARTAVA”, vadītājs Andris Kapusts, kolektīva vecākā Benita Špakovska
 • Senioru deju grupa “ASTRAS”, vadītāja Māra Gulbe
 • DANČU KLUBS, vadītājs Ainārs Sviķis, prezidente Irēna Rasiņa-Rasa https://www.facebook.com/groups/ogresdk

Interešu grupas:

 • Izziņas skola pirmsskolas vecuma bērniem, pedagogs Signe Groma,
 • LĪNIJDEJAS, vadītāja Baiba Kravčenoka,
 • Veselības vingrošanas grupa “TVIK-TVIK”, vadītāja Tamāra Vēvere,
 • Pilates, vadītāja Lelde Strauža,
 • Jogas nodarbības, vadītājs Māris Ruskulis.

Ogres novada Kultūras centrā darbojas pakalpojums BĒRNU ISTABA - bērnu pieskatīšana, kamēr ONKC notiek pasākums. Bērniem tiek nodrošinātas rotaļas un aktivitātes sertificētas pedagoģes klātbūtnē. Pakalpojums paredzēts bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Viena bērna pieskatīšana uz pasākuma laiku 5 eiro. Par pasākumiem, uz kuriem pieejama Bērnu istaba un par vietu skaitu, lūdzam interesēties ONKC kasē vai zvanot, tālr. 65047740.

Ogres novada Kultūras centra rekvizīti:

Reģ. Nr.: LV 90001669956
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551015287587

Papildu informācija: 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS" PUBLISKAIS PĀRSKATS