Avizes

Ķeguma novada pašvaldības informatīvais izdevums "Ķeguma Novada Ziņas" tika izdots līdz 2021. gada decembrim, ietverot informāciju par notikumiem, pasākumiem, personībām Ķegumā, Rembatē, Birzgalē un Tomē.

Informatīvā izdevuma "Ķeguma Novada Ziņas" arhīvs