Karte ar iezīmētu zemes vienību
Karte ar iezīmētu zemes vienību
Nekustamais īpašums Rīgas ielā 10b Ogrē
Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Kļaviņi”, Taurupes pag., Ogres nov.,
Detalplānojuma izstrāde Līvciema ielai 54, Ikšķilē
Edgara Kauliņa aleja 5, Lielvārde
Zemes vienība Līvciema ielā 54, Ikšķilē, kartē
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Klusā ielā 28, Ogrē, Ogres nov., izstrādes uzsākšanu
Pilnveidošanai nodota detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 1.0. redakcija
Lablaiki
Grozīts Ogres novada pašvaldības domes lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  „Lejasjaunzemi”, Ogresgala pag., Ogres nov.
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Aroniju ielā 16 un Ābeļu ielā 1A, Ogresgalā, izstrādes pārtraukšanu
DP_12082022
Detālplānojuma izstrādes teritorija Lielvārdē, Ogres novadā
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Aroniju ielā 16 un  Ābeļu ielā 1A, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., izstrādes uzsākšanu
detalplanojuma-izstrades-teritorijas
detalplanojums_j_grestes-iela
Detalplanojums Saltupes
Detalplanojums Parslas Ikskile
Titulbilde
Titulbilde
Titulbilde
Detālplanojuma teritorija
Stirnu iela
detalplanojums2605
plumju_iela_7
Brīvības iela 3a detalplanojums
detalplanojums_ruksi
aero11
detalplanojums_02052019_0
dp_izstrades_teritorija