Detālplānojumi Ziņas, jaunumi
detalplanojums_j_grestes-iela

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes sēdes lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jāņa Grestes ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā” atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Jāņa Grestes ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā., kadastra Nr. 7413 002 0047.

  • Detālplānojuma izstrādes mērķis – jauna ceļa pievienojuma izveidošana pie valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) plānotajai degvielas uzpildes stacijai „Neste”, Jāņa Grestes ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā.
  • Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Juridiska persona, kura uz pilnvaras pamata pārstāv nekustamā īpašuma īpašnieku.

Minētais Pašvaldības domes lēmums un detālplānojuma izstrādes darba uzdevums pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā

 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23458