Kontakti

vecakikopaa [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Liepu iela 3a, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070
  vecaki kopa

  Kas mēs esam?

  Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem „Vecāki kopā” ir nevalstiska organizācija, kas apvieno Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novada un tuvākās apkārtnes ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.
  Biedrība dibināta 2011.gada 14. janvārī Lielvārdē.

  Biedrības misija

  • Pievērst sabiedrības uzmanību problēmām, ar kādām saskaras bērni un jaunieši ar invaliditāti un viņu ģimenes
  • Strādāt, lai šo bērnu un jauniešu īpašās vajadzības tiktu ņemtas vērā un apmierinātas gan skolā, gan ģimenē, gan sabiedrībā
  • Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti
  • Veicināt pozitīvu sabiedrības attieksmi pret bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, sekmējot bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un kļūšanu par pilntiesīgiem tās locekļiem.

  Galvenie darbības virzieni un ilgtermiņa mērķi

  • Apzināt, kādas vajadzības ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, un sniegt nepieciešamo atbalstu
  • Informēt ģimenes par iespējamiem palīdzības veidiem, ja ģimenē ir bērns/jaunietis ar īpašām vajadzībām
  • Rūpēties, lai tiktu ievērotas ģimeņu, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, tiesības un likumīgās intereses
  • Veicināt bērniem/jauniešiem ar īpašām vajadzībām paredzētu rehabilitācijas, aprūpes un izglītības iespēju paplašināšanu un izveidi Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles, Ķeguma novados un tuvākajā apkārtnē
  • Veidot un uzturēt sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm
  • Veidot un uzturēt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām gan Latvijā, gan ārzemēs
  • Organizēt dažādas brīvā laika aktivitātes un pasākumus biedrības ģimenēm
  • Sniegt ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības attīstībā

  2011. gada 29. novembrī biedrībai ir piešķirts  SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS  šādās darbības jomās:

  • Labdarība
  • Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
  • Pilsoniskās sabiedrības attīstība

  Biedrībā „Vecāki kopā” darbojas vecāku atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, un citām ieinteresētām personām. Atbalsta grupas tikšanās notiek katra mēneša pirmajā svētdienā plkst. 16.15 Lielvārdes Dienas centra telpās Lielvārdē, Ausekļa ielā 3.

  (Vecāku atbalsta grupas nodarbības ir „Velku biedrības” (www.velki.lv) piedāvāts un sponsorēts sociālais pakalpojums)

  Reģ. nr.: 40008171958
  Konts: LV79HABA0551030346597
  Juridiskā adrese: Liepu iela 3a, Lielvārde, LV-5070
  Tālruņi: 29431918, 29293268
  E-pasta adrese: vecakikopaa@gmail.com
  Mājas lapa: www.vecakikopa.lv