Kontakti

dzivaideja [at] gmail.com
Biedrība "Dzīvā ideja"

Mājas lapa: https://www.facebook.com/DzivaIdeja/

Biedrība "DZĪVĀ IDEJA" ir aktīvu jauniešu izveidota biedrība, kura vēlas īstenot savas idejas, lai uzlabotu Ogres novada jauniešu, bērnu, iedzīvotāju dzīvi. Mūsu darbības mērķi īsumā ir labdarība, brīvprātīgais darbs, starptautisku un vietēju projektu realizēšana, pasākumu, apmācību īstenošana, neformālā un formālā izglītība, dažādu aktivitāšu īstenošana Ogres novadā. Fokusējamies visām vecuma grupām: bērni, jaunieši, pieaugušie un vecāka gada gājuma cilvēki. Mums ir lieliski sadarbības partneri un esam atvērti arī jaunai sadarbībai. Izmantojam katru iespēju, kas mums ir dota!