Kontakti

gunvaldis.kalva [at] jc.gov.lv
Ogres, Suntažu un Madlienas jaunsargu vienība

Mājas lapa: https://www.jc.gov.lv/

Valsts aizsardzības mācība Madlienas vidusskolā 10. - 11. klasēm

Nodarbības notiek:

  • Ogres Valsts Ģimnāzija (Meža prospekts 14, Ogre, Ogres novads)
  • Ogres pamatskola (Meža prospekts 14, Ogre, Ogres novads)
  • Madlienas vidusskola (Madlienas pagasts., Ogres novads)

Jaunsardze ir LR Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas. 

Jaunsardzes mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu garīgo un fizisko attīstību, pilnveidot un nostiprināt pilsonisko pašapziņu, veicināt interesi par NBS, iepazīstināt ar militāro specialitāšu daudzveidību un popularizēt tās.

Jaunsardzes uzdevumi ir:

  1. Nodrošināt lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas; 
  2. Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem atklāt un attīstīt sevī spējas, lai kļūtu par atbildīgu un aktīvu sabiedrības pilsoni; 
  3. Attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, pilnveidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvē un darbā; 
  4. Veicināt patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības un fizisko spēju attīstību; 
  5. Radīt izpratni par valsts aizsardzību, popularizēt NBS.