Īstenotās izglītības programmas novada vidusskolās 

Izglītības iestāde

Izglītības programmas

Jaunogres vidusskola

Pamatizglītības mazākumtautību programma  (21011121)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011021)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (31013021)

Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015621)

Ogres 1.vidusskola

Pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma (23011112)

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011012)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011013)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)

Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma (36011012)

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011)

Ogres Valsts ģimnāzija

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma (23011111)

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (23013111)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011)

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011)

Madlienas vidusskola

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

Pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011013)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Suntažu vidusskola

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)

Pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Īstenotās izglītības programmas Ogres sākumskolā un novada pamatskolās

Izglītības iestāde

Izglītības programmas

Taurupes pamatskola

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

Pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

Ķeipenes pamatskola

Pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Ogres sākumskola

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programma (11011111)

Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.kl.) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (11015611)

Ogresgala pamatskola

Pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)