Kontakti

lsk.ogre [at] redcross.lv

Atrašanās vieta

Mālkalnes prospekts 38, Ogre
Latvijas Sarkanais krusts, Ogres komiteja

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau kopš tās dibināšanas – 1918. gada 20. novembra – sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Tās darbība aptver visu Latvijas teritoriju – katrā reģionā darbojas LSK komiteja, tādējādi nodrošinot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām.

Laika gaitā LSK ir saglabājusi uzticību SK kustības pamatprincipiem, tās galvenais mērķis joprojām ir darboties kā valsts palīgam, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, sniedzot palīdzību tiem, kam tā vajadzīga visvairāk bez jebkādas diskriminācijas.

LSK darbības misija: profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas, vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, neatkarīgi no viņu tautības, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskajiem uzskatiem.
LSK darbības vīzija: kļūt par Latvijā un pasaulē atpazīstamu, labi organizētu, ekonomiski patstāvīgu organizāciju, kura operatīvi un profesionāli risina krīzes situācijā nonākušu Latvijas un citu valstu iedzīvotāju problēmas.

LSK ir uzkrājis ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – individuāliem klientiem, grupām, ģimenēm ar bērniem, trešo valstu valsts piederīgajiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu u.c., tādejādi sekmējot klienta krīzes situācijas pārvarēšanu un veicot šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

LSK ir vienīgā ar likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (turpmāk – SSKSP) organizācijas nacionālā biedrība, kas ar SSKSP kustības mandātu veic darbību Latvijas Republikā. Saskaņā ar 1949.g. Ženēvas konvencijām un to 1977.g. un 2005.g. papildprotokoliem, LSK darbojas kā palīgs valsts institūcijām humānās palīdzības jomā.

LSK Zemgales komitejas Ogres nodaļas darbības jomas:

  • Sociālā palīdzība un atbalsts
  • Pirmās palīdzības apmācības
  • Funkcionālo palīglīdzekļu noma
  • Humānā palīdzība
  • Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā
  • Asinsdonoru kustība

Darba laiks no 9:00 līdz 15:00

Sīkāka informācija: https://www.redcross.lv/komitejas/zemgales-komiteja/