1. Individuālais augļu dārzs Nr. 154,
  2. Lietošanas mērķis –sakņu dārzs(mazdārziņš),
  3. Kadastra apzīmējums 7448 002 0612, platība 0.05 ha,
  4. Adrese: Jumprava, Jumpravas pag., Ogres novads
  5. Pašreizējais nomas statuss – brīvs.

Plašāka informācija pieejama Jumpravas pagasta pārvaldē: