Zemes vienības nosaukums/adrese

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamās zemes vienības platība

Iznomājamā zemes gabala lietošanas mērķis

Ind. a. d. Nr. 17, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0459

0,1

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 32, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0475

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 33A, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0477

0,0798

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 37, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0481

0.05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 39, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0483

0,0930

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 47, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0491

0,1013

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 49, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0493

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 53, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0497

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 55, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0499

0,0546

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 63, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0508

0,0812

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 64, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0509

0,0858

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 66, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0511

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 80, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0525

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 81, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0526

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 87, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0532

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 95, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0541

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 105, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0522

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 107, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0554

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 113, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0560

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 114, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0561

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 115, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0562

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 116, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0564

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 117, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0565

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 118, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0566

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 119, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0567

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 121, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0569

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 126, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0575

0,1541

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 127, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0576

0,1203

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 132, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0583

0,10

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 133, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0585

0,1084

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 144, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov

7448 002 0600

0.05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 148, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0605

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 160, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0619

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 163, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0622

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 165, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0626

0,0872

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 168, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0630

0,1048

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 169, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0631

0,0837

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 172, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0634

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 173, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0635

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 174, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0636

0,0726

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 176, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0638

0,2106

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 188, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0654

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 193, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0659

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 194, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0660

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 195, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0661

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 206, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0674

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 210, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0678

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 211, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0679

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Ind. a. d. Nr. 215, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov.

7448 002 0685

0,05

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

Nomas maksas apmēru noteic atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22/2021 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu” (protokols Nr.11; 11.).

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”

Plašāka informācija pieejama Jumpravas pagasta pārvaldē:

Lai pieteiktos zemes nomai, Jumpravas pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānotās zemes adresi, numuru un lietošanas mērķi.