1. Individuālais augļu dārzs Nr. 207,
 2. Lietošanas mērķis –sakņu dārzs (mazdārziņš),
 3. Kadastra apzīmējums 7448 002 0675, platība 0.05 ha,
 4. Adrese: Jumprava, Jumpravas pag., Ogres novads
 5. Pašreizējais nomas statuss – brīvs.

 

 1. Individuālais augļu dārzs Nr. 154,
 2. Lietošanas mērķis –sakņu dārzs(mazdārziņš),
 3. Kadastra apzīmējums 7448 002 0612, platība 0.05 ha,
 4. Adrese: Jumprava, Jumpravas pag., Ogres novads
 5. Pašreizējais nomas statuss – brīvs.

 

 1. Individuālais augļu dārzs Nr. 155,
 2. Lietošanas mērķis –sakņu dārzs(mazdārziņš),
 3. Kadastra apzīmējums 7448 002 0613, platība 0.10 ha,
 4. Adrese: Jumprava, Jumpravas pag., Ogres novads
 5. Pašreizējais nomas statuss – brīvs.

Plašāka informācija pieejama Jumpravas pagasta pārvaldē: