Individuālais augļu dārzs Nr. 6

 1. Lietošanas mērķis –sakņu dārzs(mazdārziņš),
 2. Kadastra apzīmējums 7448 002 0447, platība 0.05 ha,
 3. Adrese: Jumprava, Jumpravas pag., Ogres novads
 4. Pašreizējais nomas statuss – brīvs.

Individuālais augļu dārzs Nr. 154

 1. Lietošanas mērķis –sakņu dārzs(mazdārziņš),
 2. Kadastra apzīmējums 7448 002 0612, platība 0.05 ha,
 3. Adrese: Jumprava, Jumpravas pag., Ogres novads
 4. Pašreizējais nomas statuss – brīvs.

Individuālais augļu dārzs Nr. 158

 1. Lietošanas mērķis –sakņu dārzs(mazdārziņš),
 2. Kadastra apzīmējums 7448 002 0617, platība 0.1 ha,
 3. Adrese: Jumprava, Jumpravas pag., Ogres novads
 4. Pašreizējais nomas statuss – brīvs.

Plašāka informācija pieejama Jumpravas pagasta pārvaldē: