Kontakti

kdc [at] latnet.lv

Atrašanās vieta

Raiņa 11A, Lielvārde, Ogres novads, LV - 5070
LAF

  Lielvārdes Attīstības Fondu (LAF) dibināja 2003. gada decembrī, kopā sanākot 14 Lielvārdes uzņēmējiem un vienai privātpersonai.

  Fonda  mērķis no pašas pirmās dienas ir bijis veicināt lielvārdiešu aktīvu līdzdalību savas vides sakopšanā un pilnveidošanā, atbalstīt jauniešu un bērnu izglītības pasākumus, kā arī atbalstīt pasākumus maznodrošinātu bērnu un jauniešu labklājības līmeņa celšanai. Šo mērķu īstenošanai LAF piesaista finansu līdzekļus no fonda dalībniekiem, labvēļiem un sponsoriem ziedojumu veidā un arī sadarbojas ar citiem fondiem un iestādēm. Galvenais atbalsta veids ir konkursa kārtībā atlasītu projektu daļēja vai pilnīga finansēšana.

  LAF izsludinātos projektu konkursos sākot ar 2004. gadu atbalstīti 52 iedzīvotāju projekti.

  2005., 2006. un 2007. gadā LAF sadarbojās ar Nīderlandes fondu KNHM kopēji finansējot 40 projektu īstenošanu „Sabiedrība ar dvēseli" projektu konkursā.

  2006. gadā sākās sadarbība ar Hipotēku banku, kas finansē ik gadīgu projektu konkursu „Zaļākam Lielvārdes novadam". Šī konkursa ietvaros līdz šim atbalstīti 18 iedzīvotāju projekti.

  2009. gada decembrī tiek noslēgts līgums ar Nīderlandes fonda KNHM, apstiprinot LAF kā projektu pārraugu Lēdmanes un Jumpravas līdzdalībai konkursā „Sabiedrība ar dvēseli" 2010., 2011. un 2012. gadā.