Kontakti

velga99 [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Ogre, Brīvības iela 15
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība logo

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas dibināta 1990. gada 19.maijā un šobrīd ir lielākā un ietekmīga nozaru arodbiedrība. LIZDA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības biedrs.

LIZDA misija: Pārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos.

LIZDA vīzija: Ietekmīga un lielākā arodbiedrība, kas apvieno aktīvus, zinošus, procesos ieinteresētus izglītības un zinātnes nozarē strādājošos. Mūs atbalsta sabiedrība un respektē sociālie partneri.

LIZDA teritoriālā arodorganizācija aptver noteiktu ģeogrāfisku darbības teritoriju, kurā apvienojas LIZDA pirmorganizācijas. 2019. gada 1. janvārī LIZDA biedri ir apvienoti 37 teritoriālās arodorganizācijās (novadu/starpnovadu/pilsētu arodorganizācijas) un 1 arodorganizāciju apvienībā. Visus jautājumus, kas saistīti ar arodorganizāciju apvienību organizatorisko uzbūvi, kompetenci, dibināšanas, darbības, lēmumu pieņemšanas kārtību piemēro Statūtu noteikumus attiecībā uz teritoriālo arodorganizāciju.  

Teritoriālās arodorganizācijas kompetencē ir:
•    organizēt LIZDA Statūtu, darbības pamatvirzienu, Kongresa, Padomes un Valdes lēmumu izpildi;
•    pārstāvēt arodbiedrību un tās biedrus savas darbības teritorijas valsts, pašvaldību iestādēs, tiesā, sabiedriskajās un citās organizācijās;
•    koordinēt un vadīt teritoriālās organizācijas pirmorganizāciju un biedru darbību, aizstāvēt viņu tiesības un intereses;
•    slēgt vienošanās ar pašvaldībām, sadarboties ar konkrēto teritoriju izglītības pārvaldes institūcijām;
•    sniegt praktisku palīdzību pirmorganizācijām darba koplīgumu sastādīšanā un noslēgšanā;
•    organizēt vietēja mēroga akcijas, koordinēt LIZDA kopējo akciju realizēšanu un piedalīties tajās;
•    izglītot arodbiedrības biedrus;
•    sekmēt jaunu pirmorganizāciju veidošanos, iesaistīt arodbiedrībā jaunus biedrus;
•    organizēt arodbiedrības biedru un pirmorganizāciju reģistrāciju, biedru naudas iekasēšanu un uzskaiti;

Sīkāka informācija: https://www.lizda.lv/