Ikšķile Detālplānojumi Ziņas, jaunumi
Pilnveidošanai nodota detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 1.0. redakcija

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023. gada 27. janvāra lēmumu “Par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 1.0.redakcijas nodošanu pilnveidošanai” pilnveidošanai nodota detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 1.0. redakcija.

Ar minēto Pašvaldības domes lēmumu iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.