Detālplānojumi
Detalplanojums Saltupes

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 24.februāra lēmumu "Par detālplānojuma „Saltupes iela 20" apstiprināšanu" apstiprināta detālplānojuma "Saltupes iela 20" (turpmāk – Detālplānojums) 1.1.redakcija.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 4.martā (Nr.2022/45.22) (https://www.vestnesis.lv/op/2022/45.22).

Minētais Pašvaldības domes lēmums un Detālplānojuma materiāli pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23087 .

Pievienotie dokumenti: