Detālplānojumi
Titulbilde

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vēri”, Ikšķilē, Ogres nov., izstrādes pārtraukšanu un Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vēri”, Ikšķilē, Ogres nov.” atcelšanu” pārtraukta detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vēri”, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra Nr. 74940121092, izstrāde un atcelts Pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vēri”, Ikšķilē, Ogres nov.”.