SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
  2023    
27/2023

Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu

30.01.2024.
23/2023 Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri iegūst sociālā darba veikšanai nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju 14.11.2023.
19/2023 Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem 27.09.2023.
14/2023 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ogres novadā 15.07.2023.
11/2023

Par ēdināšanas pabalstu

13.06.2023.
  2022    
1/2022

Par sociālajiem pakalpojumiem

15.02.2022.
  2021    
35/2021

Par sociālās palīdzības pabalstiem

04.02.2022.
34/2021

Par apbedīšanas pabalstu

1.01.2022.
27/2021 1.01.2022.
25/2021

Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu

1.01.2021.
28/2021

Par palīdzību audžuģimenei

1.01.2022.
20/2021 Par atbalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem 01.01.2022.
16/2021 Par ēdināšanas pabalstu 1.09.2021.
10/2019 Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem 31.07.2019.

Zaudējuši spēku, skatīt saist.not. 20/2021

21/2017 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā 17.01.2018.
16/2017 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā 01.01.2018 Noteikumi nav spēkā
       
35/2014

Par vienreizēju pabalstu 2014.gada 14.-17.oktobra plūdu laikā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam

23.12.2014.
26/2014

Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtība Ogres novadā

01.10.2014.
25/2011 Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei 25.11.2011.
25/2009 Par sociālās aprūpes mājās saņemšanas kārtību Ogres novada iedzīvotājiem 01.01.2010.
GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
  2023    
24/2023

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.27/2021 “Par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

13.12.2023.
  2022    
25/2022 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 "Par ēdināšanas pabalstu " 01.01.2023.
19/2022

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem”

17.08.2022.
  2021    
1/2021 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā" 31.03.2021
  2020    
6/2020

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr. 26/2017 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”

21.04.2020.
  2019    
2/2019

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā”

01.03.2019.
  2018    
28/2018 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem" 01.01.2019.
26/2018

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”

14.11.2018.
25/2018

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

18.10.2018.
16/2018

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”

27.09.2018.
  2017    
14/2017

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”

25.10.2017.
  2012    
33/2012 Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” 16.01.2013.
19/2012 Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā" 15.08.2012.