SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
  2021    
16/2021 Par ēdināšanas pabalstu 1.09.2021.
11/2019

Par sociālās aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtību Ogres novadā

30.10.2019.
10/2019 Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem 31.07.2019.
8/2018 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā 30.05.2018.
6/2018 Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei 27.06.2018.
26/2017 Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā 10.02.2018.

 

 

21/2017 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā 17.01.2018.
16/2017 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā 01.01.2018
9/2016

Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem

26.05.2016.
35/2014

Par vienreizēju pabalstu 2014.gada 14.-17.oktobra plūdu laikā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam

23.12.2014.
26/2014

Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtība Ogres novadā

01.10.2014.
4/2012 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 25.04.2012
1/2012 Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā
25.02.2012.
25/2011 Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei 25.11.2011.
25/2009 Par sociālās aprūpes mājās saņemšanas kārtību Ogres novada iedzīvotājiem 01.01.2010.

 

GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
  2021    
3/2021 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 16.februara saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" 01.04.2021
1/2021 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā" 31.03.2021
  2020    
6/2020

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr. 26/2017 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”

21.04.2020.
  2019    
2/2019

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā”

01.03.2019.
  2018    
28/2018 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem" 01.01.2019.
26/2018

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”

14.11.2018.
25/2018

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

 
24/2018

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā”

14.11.2018.
16/2018

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”

27.09.2018.
  2017    
14/2017

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”

25.10.2017.
5/2017

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.26/2014 “Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtība Ogres novadā”

21.07.2017.
  2013    
44/2013 Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ” 01.01.2014.
43/2013 Grozījumi 20.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.25/2011 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei ” 01.01.2014.
42/2013 Grozījumi 03.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.25/2009 “Par sociālās aprūpes mājās saņemšanas kārtību Ogres novada iedzīvotājiem” 01.01.2014.

 

(nav spēkā)

  2012    
33/2012 Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” 16.01.2013.
19/2012 Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā" 15.08.2012.
  2010    
3/2010 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.25/2009 “Par sociālās aprūpes mājās saņemšanas kārtību Ogres novada iedzīvotājiem” 26.02.2010.