Apstiprinātie detālplānojumi
eku maketi

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada domes 2014. gada 10. jūlija lēmumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu zemes vienībai „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov.” (protokols Nr.14, 4.§) ir apstiprināts minētais detālplānojums, kas stājas spēkā 2014.gada 19.jūlijā.

Detālplānojums paredz izveidot pieslēgumu valsts galvenajam autoceļam A-6 „Rīga-Daugavpils” un sadalīt zemes vienību „Rudzlauki” 3 zemes vienībās, no kurām viena paredzēta kā iela piekļūšanas nodrošināšanai un inženierkomunikāciju izvietošanai, bet divas paredzētas ražošanas objektu un darījumu iestāžu apbūvei.

Detāplānojuma teritorijā nav paredzēti īpaši apbūves noteikumi un tiek ievēroti spēkā esošie Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ar lēmumu un detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.ogresnovads.lv un Ogres būvvaldē, Brīvības ielā 33, Ogrē.

Pievienotie dokumenti: