Apstiprinātie detālplānojumi
eku maketi

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada domes 2015.gada 12.novembra lēmumu ”Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Mazkārkliņi”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. apstiprināšanu„ (protokols Nr.18, 32.§) tika apstiprināts minētā detālplānojuma projekts. Detālplānojums ir stājies spēkā 2015.gada 21.novembrī.

Ar lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu un detālplānojuma materiāliem var iepazīties pašvaldības interneta vietnēs www.geolatvija.lv, www.ogresnovads.lv un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļā, Brīvības ielā 33, Ogrē, pašvaldības darba laikā.

 Pievienotie dokumenti: