Pamatojoties uz 15.05.2020. lēmumu Nr. BIS-BV-5.3-2020-5 par publiskās apspriešanas uzsākšanu dzīvojamās ēkas, ar kadastra apzīmējumu 74010030014002, pārbūvei par mācību iestādi nekustamajā īpašumā Kalna prospekts 9, Ogre, Ogres nov.; Kalna prospekts 9B, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde 18.05.2020. uzsāk publisko apspriešanu.

Būvniecības ieceres prezentācija dzīvojamās ēkas, ar kadastra apzīmējumu 74010030014002, pārbūvei par mācību iestādi nekustamajā īpašumā Kalna prospekts 9, Ogre, Ogres nov.; Kalna prospekts 9B, Ogre, Ogres nov., notiks 10.06.2020. plkst. 17:00, nekustamā īpašuma Kalna prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., pagalmā. Visus interesējošos jautājumus var uzdot, sūtot uz e-pastu: esensjanis@gmail.com, un uz tiem tiks atbildēts vienas darba dienas laikā.

Publiskā apspriešana norisinās: no 18.05.2020. līdz 15.06.2020.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas dokumentiem iespējams Ogres novada pašvaldības ēkas 4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā, bet ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Ogres novada pašvaldības 1.stāvā priekštelpā.

Atsauksmes var iesniegt: no 18.05.2020. līdz 15.06.2020. (pasta zīmogs).

Pievienotie faili