tirgus placis 2

Būvniecības iecere – tirgus laukuma jaunbūve nekustamajā īpašumā “Tirgus placis”, Suntažu pag., Ogres nov.

Objekta adrese: “Tirgus placis”, Suntažu pag., Ogres nov.

Publiskā apspriešana norise:

Publiskā apspriešana norisinājās periodā no 2019. gada 10. jūnija līdz 8. jūlijam.

Publiskās apspriešanas periodā publiskās apspriešanas dokumentu pieejamība tika nodrošināta Ogres novada pašvaldības ēkas 4. stāva vestibilā, kā arī Suntažu pagasta pārvaldes ēkas foajē.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes, aizpildot aptaujas anketu varēja iesniegt publiskās apspriešanas laikā Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē, LV-5001, Suntažu pagasta pārvaldē, “Tautas nams”, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060, kā arī elektroniski uz pašvaldības e-pastu ogredome@ogresnovads.lv.

Uz apbūvei paredzētās zemes vienības tika uzstādīta būvtāfele ar informāciju par būvniecības ieceri un publisko apspriešanu. Būvniecības ieceres vizualizācijas makets tika novietots pie ziņojuma dēļa Ogres novada pašvaldībā 4.stāvā, Brīvības ielā 33, Ogrē un Suntažu pagasta pārvaldes ēkas foajē, “Tautas nams”, Suntažu pag., Ogres nov.

Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots:

Ogres novada pašvaldības tiešsaistes vietnē: http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiska_apspriesana/2018/?doc=34059

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) www.bis.gov.lv.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš:

2019. gada 10. jūnija līdz 8. jūlijam (pasta zīmogs)

Būvniecības ieceres prezentācija:

Publiskās apspriešanas sanāksme par būvniecības ieceri notika 2019.gada 18.jūnijā plkst. 17:00 Suntažu pagasta pārvaldes ēkas Mazajā zālē, 3. stāvā, “Tautas nams”, Suntažu pag., Ogres nov.

Būvniecības ierosinātājs – Ogres novada pašvaldība

Būvprojekta izstrādātājs – SIA “Evolution Road”.

Publiskās apspriešanas laikā saņemtas 27 derīgas aptaujas lapas, 2 nederīgas aptaujas lapas, septiņi iesniegumu ar 108 personu parakstiem. Būvniecības iecerei atbalsts tika pausts 24 aptaujas lapās un septiņos iesniegumos (iesniedza 108 personas).