Ogres novada pašvaldība plāno Ogrē celt jaunu skolas ēku Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām Meža prospektā 17, Ogrē, Ogres nov.

Būvniecības ieceres īstenošanai sākuma posmā paredzēts 0,4 kV elektrokabeļu līnijas izbūve Meža prospektā 17, Ogrē un vienlaicīgi ir jāizceļ esošā 0,4 kV elektrokabeļu līnija no Meža prospekta nodalījuma joslas būvprojekta “Esošā 0,4 kV līnijas izcelšana no būvniecības zonas Meža prospektā 17, Ogrē, Ogres nov.” ietvaros.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 ,, Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 20.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana:

  • Parastās kļavas, kur stumbra diametrs ir 40;
  • Melnalksnis, kur stumbra diametrs ir 45cm, Parastā priede, kur stumbra diametrs ir 40
  • Parastā egle kur stumbra diametrs 35 cm (kopā četri gab.)

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.12.2020 līdz 11.01.2021 un rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv līdz 11.01.2021.