Ogres novada pašvaldība plāno realizēt Parka ielas pārbūvi Ogres pilsētā.

Būvniecības ieceres īstenošanai paredzēta koku ciršana būvprojekta “Parka ielas pārbūve posmā no Ceriņu ielas līdz Tīnūžu ielai” ietvaros Parka ielā, Lapu ielā un Ceriņu iela, Ogrē.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 20.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana:

  • Parastās kļavas, kuru stumbra diametrs ir 20, 20, 30, 15, 30, 30 cm (sešas gab.);
  • Parastās liepas, kuru stumbra diametrs ir 25, 35, 20, 20, 25, 30, 30, 30 30, 35, 25, 25 25, 25, 30, 25, 15 cm (17 gab.);
  • Āra bērzs, kuru stumbra diametrs ir 30 un 20 cm (divi gab.) un saudzējot divus ozolus no nociršanas, organizēs to pārstādīšanu atbilstoši augšanas apstākļiem piemērotā vietā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.08.2020. līdz 04.09.2020. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv līdz 04.09.2020..

Iepazīties ar koku ciršanas ieceri var klāt pievienotajā datnē.

Pievienotie faili