stirnu iela 8

Pamatojoties uz 08.07.2020. lēmumu Nr. BIS-BV-5.3-2020-7 par publiskas apspriešanas uzsākšanu telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Stirnu ielā 8, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde 10.07.2020. uzsāk publisko apspriešanu.

Būvniecības ieceres prezentācija telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Stirnu ielā 8, Ogrē, Ogres nov., notiks 29.07.2020., plkst. 17.00, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, Stirnu ielā 8, Ogrē, Ogres nov.

Publiskā apspriešana norisinās no 10.07.2020. līdz 07.08.2020.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas dokumentiem iespējams Ogres novada pašvaldības 1.stāvā priekštelpā.

Atsauksmes var iesniegt: no 10.07.2020. līdz 07.08.2020. (pasta zīmogs).

Pievienotie faili